สวทช. ทุ่ม 57 ล้าน ยกระดับกำลังผลิตด้านไอทีเป็น 3 ล้าน/คน ใน 3 ปี

สวทช. ทุ่มงบ 57 ล้านบาท ใน 3 ปี สร้างคลัสเตอร์ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับสูง มุ่งความชำนาญหลัก 5 ด้าน นำร่องสถาปัตยกรรม ระบบสมัยใหม่ หวังยกระดับประสิทธิภาพ ด้านการผลิตของบุคลากรไอทีไทย เป็น 2.5-3 ล้านบาทต่อคนต่อปี

 

นายไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณ 57 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ คลัสเตอริ่ง โปรโมชั่น โปรแกรม ) ที่เริ่มดำเนินการเป็นทางการตุลาคมนี้ โดยเป็นแผนงานระยะ 3 ปี

โครงการดังกล่าว เป็นกลไกหลักทำให้เกิดความร่วมมือของภาคการศึกษา เอกชน และหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย (คลัสเตอร์) ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยจะใช้พื้นที่ 8 พันตารางเมตร ในอาคารไอทีของ สวทช. ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จในกลางปีหน้า

 

ด้านนายมนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาโครงการ และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (เอทีซีไอ) และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า เตรียมใช้โครงการด้านสารสนเทศของภาครัฐที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 10 โครงการขนาดใหญ่ เป็นตัวนำและแรงจูงใจให้เอกชนเข้าร่วม ขณะที่ สวทช. จะเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวก ดึงงานจากภาครัฐ และประสานงานกับสมาคมภาคเอกชน ตลอดจนประสานกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะขั้นสูง โดยเฉพาะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งเชี่ยวชาญการประมวลผลแบบกระจายที่มุ่งพัฒนาชิ้นส่วนโปรแกรมให้ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง และทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการในเครือข่าย สำหรับโครงการไอทีในองค์กรขนาดใหญ่ได้

 

"หากสามารถยกระดับแรงงานความรู้ด้านซอฟต์แวร์ เข้าสู่เทคโนโลยีระดับสูง จะเพิ่มโพรดักทิวิตี้ต่อคนจาก 1-1.5 ล้านบาทต่อคนต่อปีเป็น 2.5-3 ล้านบาทต่อคนต่อปี ซึ่งทำให้บริษัทซอฟต์แวร์ทำกำไรได้ " นายมนู กล่าว ขณะที่ นายสันติชัย เอมอยู่ ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า เทคโนโลยีเป้าหมายหลัก 5 ด้านตามแผนงานนี้ ได้แก่ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ คอมพิวติ้ง, เทคโนโลยีไร้สายและซอฟต์แวร์ฝังตัว, เทคโนโลยีสื่อประสมและเสมือนจริง, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีป้องกันและเข้ารหัสข้อมูล

โดยอยู่ระหว่างเจรจาความร่วมมือกับสภาด้านการวิจัยแห่งแคนาดา (เนชั่นแนล รีเสิร์ช เคาน์ซิล) เพื่อจัดตั้งศูนย์นิวมีเดีย และเทคโนโลยีไร้สาย

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.