สมาพันธ์โอเพ่นซอร์ส ยกระดับเป็นสมาคม

สมาพันธ์โอเพ่นซอร์ส ยกระดับเป็นสมาคมสมาพันธ์โอเพ่นซอร์ส แห่งประเทศไทย ซุ่มเงียบเปิดตัวลีนุกซ์-ออฟฟิศทะเล เวอร์ชั่นใหม่ เล็งสร้างเครือข่าย หนุนซอฟต์แวร์พันธุ์ไทย ผ่านศูนย์อบรมภูมิภาค ที่จะจัดตั้งร่วมกับ ทั้งหน่วยงานรัฐ และมหาวิทยาลัย

 

นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ในฐานะกรรมการสมาพันธ์โอเพ่นซอร์ส กล่าวว่า สมาพันธ์ฯ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมสมาพันธ์โอเพ่นซอร์สแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถจัดตั้งเป็นทางการได้เร็วๆ นี้ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้มีการใช้โอเพ่นซอร์สในประเทศไทย ทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดทำคู่มือการใช้งาน การจัดเวิร์คช็อปให้กับกลุ่มผู้บริหารในองค์กร และฝ่ายปฏิบัติการ ตลอดจนการสนับสนุนนักพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายผลักดันโครงการซอฟต์แวร์แบงก์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนต่อยอดการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 3 ราย ได้แก่ บริษัทเอสซีเอส จากสิงคโปร์ ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้านการฝึกอบรม, บริษัทในกลุ่มสยามวาลา รวมถึงบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจซีอาร์เอ็ม นอกจากนั้นเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง ล่าสุด สมาคมฯ มีแผนจัดตั้งศูนย์อบรมตามภาคต่างๆ ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในภาคกลาง โดยจะมีการทำงานเป็นเครือข่าย

 

ทั้งนี้ ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้เปิดตัวลีนุกซ์ทะเลเวอร์ชั่น 5.0 และชุดซอฟต์แวร์ออฟฟิศทะเล เวอร์ชั่น 1.0.2 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดออกมา พร้อมเปิดให้บริการดาวน์โหลดผ่านเวบไซต์ของสมาพันธ์ฯ โดยส่วนของลีนุกซ์ทะเล จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆ เข้าไป เช่น เครื่องเล่นดีวีดี รวมถึงทำให้การแสดงผลมีความคมชัดมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นที่การรองรับฟังก์ชันการเพิ่มฟอนต์ของไมโครซอฟท์เข้าไปได้ รวมถึงการแสดงผลในฟอนต์ตระกูล . ทีทีเอฟ (.TTF) จากเดิมที่มีปัญหาเมื่อเรียกดูผ่านเบราเซอร์ และสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้

 

ขณะที่ชุดซอฟต์แวร์ออฟฟิศทะเลเวอร์ชั่นใหม่ จะเน้นปัญหาเรื่องบั๊ก และเน้นความสามารถในการแสดงผลภาษาไทยมากขึ้น ด้วยการเข้าข้อมูลแบบตัวอักษรตามรหัส สมอ.จาก template ได้ รวมทั้งมีความสามารถในการทำนามบัตรเพิ่มขึ้น "ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ริเริ่มนำไปใช้งานแล้ว และหน่วยงานแห่งนี้มีนโยบายใช้แอพพลิเคชั่นบนลีนุกซ์ทะเลเพียงอย่างเดียว" นายวิรัชกล่าว

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2546

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.