ม.บูรพา-มอ.นำร่องใช้งานโอเพ่นซอร์ส

สองสถาบันการศึกษา หนุนส่งเสริมการใช้งานโอเพ่นซอร์สเต็มพิกัด ม.บูรพา ชูโครงการ "ลีนุกซ์บูรพา" นำร่องสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาโปรแกรมบนโอเพ่นซอร์ส เตรียมเปิดตัว 3 แอพพลิเคชั่นไตรมาสแรกปีหน้า ขณะที่มอ.เตรียมเปิดห้องแล็บโอเพ่นซอร์ส หนุนประยุกต์ใช้งานโอเพ่นซอร์สด้านต่างๆ

 

นายเสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการแทรกการสอนวิชาที่เกี่ยวกับลีนุกซ์ เข้าไปในหลักสูตรและในรายวิชาบังคับ รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนลีนุกซ์ สำหรับใช้กับโครงการขอจบการศึกษา โดยได้รับการตอบรับของนักศึกษาส่วนใหญ่ เพราะมองว่าสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนลีนุกซ์ ได้ง่ายกว่าการพัฒนาบนวินโดว์ส

 

ขณะเดียวกัน บริษัทยังพัฒนาโครงการลีนุกซ์ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2539 อย่างต่อเนื่อง ในชื่อ "โครงการบูรพาลีนุกซ์" พร้อมกับเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีได้ผ่านเวบไซต์ www.burapalinux.org นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ซึ่งขณะนี้พัฒนาไปแล้ว 3 โปรแกรม ได้แก่ ซอฟต์แวร์บริหารงานระบบโรงเรียนมัธยม, ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในสำนักงาน (อี-ออฟฟิศ) และซอฟต์แวร์ด้านอี-เลิร์นนิ่ง โดยอยู่ในขั้นเวอร์ชั่นทดสอบ คาดว่าจะสมบูรณ์ และออกเผยแพร่ประมาณเดือนมีนาคม ปีหน้า

 

พร้อมกันนี้ ได้นำบูรพา ลีนุกซ์ มาใช้เป็นอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ ในร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ 2 แห่งแล้ว ที่จังหวัดตากและจันทบุรี โดยสามารถรองรับผู้ใช้งานระบบได้ถึง 50 เครื่อง ในเวลาเดียวกัน "โครงการลีนุกซ์เกิดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำมาใช้งานแทนระบบปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม เนื่องจากลีนุกซ์สามารถเข้ามาช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาระบบได้มาก และยังจุดประกายให้นักศึกษาในภาควิชาคอมพิวเตอร์ สามารถใช้สภาพแวดล้อมของลีนุกซ์ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์ส พัฒนาแอพพลิเคชั่นในการใช้งานด้านต่างๆ ได้ในอนาคต" นายเสรีกล่าว

 

มอ.ผุดห้องปฏิบัติการลีนุกซ์

ขณะที่นายเกริกชัย ทองหนู ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) กล่าวว่า สถาบันมีแผนจะแยกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ 4 ห้อง ออกมาให้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สโดยเฉพาะ 1 ห้อง เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านนี้ โดยที่ผ่านมา สถาบันเริ่มมีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สบางส่วนแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการถูกตัดงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ได้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน

 

"กระนั้น สัดส่วนการใช้งานโอเพ่นซอร์สของสถาบันมีเพียงระดับร้อยละ 1 เท่านั้น โดยหลักการของสถาบันดำเนินตามนโยบายรัฐ ซึ่งร่วมมือกับเนคเทค ที่จะเผยแพร่การใช้งาน และสถาบันจะให้บริการฝึกอบรมการใช้งาน กับทั้งนักศึกษาภายใน และประชาชนภายนอก รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ที่บางแห่งมีการใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ซิส (Linux SIS) ที่ทำให้เครื่องเดสก์ทอปมีคุณสมบัติเป็นเครื่องแม่ข่ายได้" นายเกริกชัยกล่าว อีกทั้งมุ่งเน้นการนำโอเพ่นซอร์ส ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ และปรับเพิ่มตามความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยปัจจุบันนำซอฟต์แวร์ลีนุกซ์ เราท์เตอร์ มาใช้ในเครื่องพีซี เพื่อทำให้มีคุณสมบัติการทำงานเป็นเราท์เตอร์ด้วย

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.