ตั้ง "ภูเก็ต" เป็นเขตพิเศษบริการโทรคมฯ

"ไอซีที" หนุนภูเก็ตเป็น "เขตพิเศษด้านบริการโทรคมนาคม" ชูศักยภาพแข่ง "สิงค โปร์" ดูดนักธุรกิจ-นักลงทุนเข้าประเทศ สั่งการ กสทฯ-ทศทฯศึกษาต้นทุนลดค่าฮัลโหลทางไกลเหลือ 9 บาท/นาที

..สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงไอซีทีว่า กระทรวงมีแนวคิดที่จะตั้งจังหวัดภูเก็ตเป็น "เขตพิเศษด้านบริการโทรคมนาคม" (special telecommunication zone) โดยส่งเสริมให้อัตราค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับริการโทรคมนาคมมีราคาถูก เช่น บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ, บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้ง 2 ประเภท คือ เทคโนโลยีไร้สาย (Wi-Fi) และบรอดแบนด์ ฯลฯ เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่สนใจเข้ามาลงทุน หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้ได้รับความสะดวกจากบริการโทรคมนาคมได้ครบวงจรในอัตราถูกพิเศษ

แผนดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่จะยกระดับ "ภูเก็ต" ให้เป็นไอซีที ซิตี้ เพื่อผลักดันให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับประเทศสิงคโปร์ โดยล่าสุดกระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับอัตราค่าบริการโทรคมนาคม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

โดยเฉพาะอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศที่ควรจะมีอัตราใกล้เคียงกับสิงคโปร์ เช่น เมื่อโทร.ไปยังปลายทางประเทศสหรัฐอเมริกาคิดอัตราเฉลี่ย 9 บาท/นาที ขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ที่อัตรา 24 บาท/นาที อย่างไรก็ตาม การจะปรับลดอัตราค่าโทร.ทางไกลจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่าง ทศทฯและ กสทฯ เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนค่าโทร.ทางไกลส่วนหนึ่งมาจาก ทศทฯ คิดค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ในอัตรา 6 บาท/นาที ซึ่งหาก ทศทฯยอมลดค่าเช่าวงจรให้ถูกลง กสทฯก็เตรียมปรับอัตราค่าบริการใหม่ทันที แม้ว่ามีการปรับอัตราค่าเช่าวงจรลง แต่คาดว่ารายได้ที่ ทศทฯได้รับน่าจะทัดเทียมของเดิม หรือเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการใช้งานมากขึ้น พร้อมแผนขยายรูปแบบบริการในลักษณะดังกล่าวไปยังไอซีที ซิตี้ อีก 2 แห่ง คือ ขอนแก่นและเชียงใหม่

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.