แผนความร่วมมือพัฒนาโอเพ่นซอร์ซล่ม 'อัลกอริธึมส์' ยันแนวคิดไปด้วยกันไม่ได้

แผนความร่วมมือพัฒนาโอเพ่นซอร์ซ 'ปลาดาว-ออฟฟิศทะเล' ของซันและเนคเทคไม่สัมฤทธิผล อัลกอริธึมส์แจงแนวคิดและวิธีการทำงานที่แตกต่างไม่สามารถร่วมงานกันได้

นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาโปรแกรมสำนักงานภาษาไทย 'ออฟฟิศทะเล' เปิดเผย 'ประชาชาติธุรกิจ' ว่า นโยบายที่จะร่วมมือ กับบริษัท บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อัลกอริธึมส์ จำกัด ในการพัฒนาโปรแกรมสำนักงานภาษาไทยร่วมกันนั้นขณะนี้ยังไม่ได้ความคืบหน้า 'ตนยังไม่ได้เข้าไปเจรจากับบริษัทซันฯเพราะมีภารกิจอยู่หลายเรื่อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เนคเทค อยู่ระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ในเวอร์ชั่นเดิมที่เป็นออฟฟิศทะเล โดยพัฒนาเพิ่มเติมใน 2 ส่วนคือ การเรียงลำดับของภาษาไทย และการเรียง Bullet ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ให้มีความเสถียรเพิ่มมากขึ้น'

อย่างไรก็ตาม นายวิรัชกล่าวว่าตนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชน และยืนยันว่าเนคเทคคงต้องหาแนวทางและเจรจาปรับความเข้าใจกับซันประเทศไทยเพื่อให้แนวคิด และแนวทางการพัฒนาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 'ผมชัดเจนว่าเราพร้อมร่วมมือ เพื่อทำเป็นดิสทริบิวชั่นเดียว แต่ผมไม่ทราบว่าซัน ประเทศ ไทยต้องการอย่างไร เพราะการทำงานที่ผ่านมาของเขาต้องการรีลีสออกมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาการทำเป็นมาตรฐาน หรือเงื่อนไขการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ เช่นการเผยแพร่ซอร์ซโค้ด หรือการเชิญนักพัฒนาอื่นเข้าร่วมนั้น ยังไม่เปิดกว้างพอ' นายวิรัชกล่าวเพิ่มเติมว่า หากการพัฒนาโอเพ่นซอร์ซมีหลายหน่วยงาน หรือมีหลายกลุ่มที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาหลากหลาย และเกิดการแข่งขันทางธรรมชาติ โดยสิ่งไหนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับก็จะสามารถอยู่รอดได้

ด้านนายนุสรณ์ พจน์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลกอริธึมส์ จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมสำนักงานภาษาไทย 'ปลาดาวออฟฟิศ' เปิดเผยกับ 'ประชาชาติธุรกิจ' ถึงความคืบหน้าในการพัฒนาปลาดาวออฟฟิศว่า ขณะนี้ตนได้พัฒนาปลาดาวออฟฟิศเวอร์ชั่น 1.0.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำลังทดสอบฟังก์ชันการทำงานอีกเพียงเล็กน้อยก่อนสรุปคุณสมบัติการทำงานที่เพิ่มขึ้นจากเวอร์ชั่น 1.0 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่นี้ได้ในเดือนธันวาคมนี้ 'ส่วนในเรื่องที่มีการพูดคุยว่าจะให้เราเข้าไปร่วมทำงานกับออฟฟิศทะเลของเนคเทคนั้นคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานในออฟฟิศทะเลนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในปลาดาวออฟฟิศที่เราพัฒนาขึ้น และแนวทางการพัฒนาก็ไม่เหมือนกัน ที่สำคัญคือเรื่องมาตรฐานในการเขียนซอร์ซโค้ดอีกด้วย'

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.