เครือข่ายผ่านสายไฟ

คอลัมน์ ไอทีทะลุโลก
โดย siripon@loxinfo.co.th

ปีนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า โฮมปลั๊ก พาวเวอร์ อัลไลแอนซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ชาร์ป, เรดิโอ แช้ค และมัตสุชิตะ อิเลคตริค อินดัสเตรียล จะเปิดเผยมาตรฐานทางเทคนิคของ "พาวเวอร์ไลน์ เทคโนโลยี" ซึ่งร่วมกันพัฒนา ขึ้นมาให้กับบรรดาผู้ผลิตที่สนใจ เทคโนโลยีดังกล่าวก็คือ การใช้สายไฟฟ้าภายในบ้านเป็นสายเชื่อมเครือข่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถส่งผ่านข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณมัลติมีเดียไปตามสายไฟฟ้าได้ นับเป็นความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างน่าสนใจ เพราะรู้กันอยู่ว่าสายไฟฟ้านั้นแทบทุกบ้านมันวางเอาไว้อย่างทั่วถึงยิ่งกว่าสายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเคเบิล หรือสายโทรศัพท์

ในงานคอนซูเมอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ มีการสาธิตการเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอแบบไฮเดฟินิชั่น หรือเอชดีวี จากทีวีจอพลาสม่าเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่อง โดยเสียบสายสัญญาณเข้ากับช่องเสียบไฟฟ้าของโรงแรมที่มีอยู่แล้ว คุณภาพของภาพที่ผ่านสายไฟฟ้าไปปรากฏยังอีกเครื่องหนึ่งนั้น คมกริบ ชัดเจน ไม่มีอุปสรรคที่ห่วงว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาณแทรกซ้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ของโรงแรมในสายไฟฟ้า หากเป้าหมายของกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จ เชื่อว่าจะช่วยขยายตลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ไปได้อีกมาก ช่วยให้ภายในบ้านกลายเป็นเครือข่ายสมบูรณ์แบบ และเชื่อมได้ง่าย เหมือนแค่เสียบปลั๊กไฟซึ่งทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว

ที่ผ่านมาการเชื่อมเครือข่ายผ่านสายไฟฟ้านั้น มีอยู่บ้างแล้ว แต่ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเพราะคุณภาพยังไม่ถึง ในขณะเดียวกันก็โดนกระแสของเครือข่ายไร้สายกลบจนเกือบจะมิด กระนั้นก็ตาม เครือข่ายสายไฟฟ้ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ หากสามารถเชื่อมต่อสัญญาณหลายๆ ประเภทได้ตามเป้าหมายของสามยักษ์ใหญ่ เพราะเครือข่ายไร้สายเองก็มีจุดอ่อนอยู่ไม่น้อย เช่น สิ่งกีดขวาง หรือระยะทางที่จะทำให้สัญญาณติดขัดหรืออ่อนลง หรือความยุ่งยากในการติดตั้งที่ผู้ใช้ประสบอยู่เสมอ แต่ก็แน่นอนว่า การเชื่อมเครือข่ายด้วยสายไฟฟ้าในบ้านนี้ จะไม่เข้าแทนที่เครือข่ายไร้สาย หากแต่จะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ร่วมกันมากกว่า ในฐานะทางเลือกอีกหนึ่งทาง

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.