ไอซีที ขานรับเอกชน ลงขันโครงข่าย 3จี

ไอซีที ขานรับลงขัน 3จี ด้านปลัดกระทรวงผุดแผนลงทุนโครงข่าย 1900 สู่ 3จี ครั้งเดียวทั่วประเทศ แจงเหตุประหยัดงบประมาณชาติ พร้อมเร่งไทยโมบาย จัดทำแผนการลงทุนโดยละเอียด เสนอใหม่ 1.. นี้

 

..สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีเห็นด้วยกับแนวคิดของเอกชนที่จะให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายร่วมลงทุนโครงข่ายกลาง 3จี เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน และเงินตราไม่ไหลออกนอกประเทศ ซึ่งไอซีทีในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล บมจ.กสท โทรคมนาคม และบมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกันระหว่างโอเปอเรเตอร์เพื่อหาข้อสรุปต่อไป

 

ด้านนายไกรสร พรสุธี ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 1.. เขาได้ประชุมร่วมกับซูเปอร์บอร์ดกิจการร่วมค้า ไทยโมบาย 1900 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่นายวาสุกรี กล้าไพรี ผู้จัดการไทยโมบาย ไปแล้วว่า หลังจากลงทุน 1,400 ล้านบาทเพื่อยกระดับเทคโนโลยีโครงข่ายจาก 2จี เป็น 3จีในเขตกลางเมือง กรุงเทพฯ แล้ว แผนการลงทุนขั้น 2 ควรจะติดตั้งโครงข่าย 3จีให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในครั้งเดียว มากกว่าทยอยลงทุนในพื้นที่ย่อยไปเรื่อยๆ หลายๆ ครั้ง เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณองค์กร และงบประมาณชาติมากกว่า

นอกจากนั้น การลงทุนครั้งเดียว ยังจะทำให้ประชาชนใช้งานโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วประเทศ

 

"ผู้จัดการกิจการร่วมค้า จะต้องจัดทำแผนงานและรายละเอียดใหม่ กลับมาเสนอ 1 ..นี้" นายไกรสร ระบุ ขณะเดียวกัน จะต้องระดมสมองหาแนวทางหยุดการออกจากระบบของผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ทยอยเลิกใช้เดือนละเกือบ 20,000 รายต่อเดือน จนเหลือประมาณ 200,000 รายเท่านั้นด้วย

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.