ผ่าโรดแมป "กทช." คุมธุรกิจสื่อสาร ปี 49 ปลดล็อกค่าเชื่อมโครงข่าย

เปิดโรดแมป 4 ปี "กทช." สังคายนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยตั้งเป้าดันไทยติดท็อปเทนภูมิภาคเอเชียในปี 2551 พร้อมสร้างเกณฑ์บริการทั่วถึง-แข่งขันเสรีเป็นธรรม "ชูชาติ" ท้าพิสูจน์ฝีมือ 7 อรหันต์ กทช. ทั้งมั่นใจภายในปี 2549 ปลดล็อก "ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย" และทำคลอดไลเซนส์ได้แน่

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กทช.) เริ่มทำงานเป็นวันแรก และมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางในการกำกับดูแลกิจการโทรคม นาคมไทย (โรดแมป) และร่างแผนแม่บทโทรคมนาคม พ.. 2548-2551 ตามที่กรมไปรษณีย์ โทรเลขจัดทำขึ้น ซึ่งโรดแมปและแผนแม่บทดังกล่าวจะถือเป็นสิ่งที่ กทช.จะนำไปใช้เป็นแนว ทางในการทำงานต่อไปในอนาคต

แหล่งข่าวจากกรมไปรษณีย์โทรเลข เปิดเผยว่า โรดแมปแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมไทยของกรมไปรษณีย์ฯได้กำหนดขอบเขตการทำงานของ กทช.ไว้ทั้งสิ้น 9 เรื่อง (ดูกราฟิกประกอบ) โดยระบุให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนงาน หรือโครงการ ซึ่งเป็นรายละเอียดในการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมไทยไปพร้อมกับการจัดทำหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกล่าวคือ จะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ แต่แผนแม่บทต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายนปี 2548 ขณะที่การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ปีครึ่ง (ตุลาคม 2547-มีนาคม 2549)

โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) และบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็น 2 องค์กรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ (ไลเซนส์) ก่อนผู้ประกอบการรายอื่นในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2549 เนื่องจากกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าทั้งคู่มีสิทธิได้รับใบอนุญาต จากนั้นจึงเปิดรับการยื่นขอใบอนุญาตจากผู้ประกอบการรายอื่นในเมษายน-มิถุนายนปีเดียวกัน "กสทฯ-ทศทฯมีสิทธิตามกฎหมาย แต่ต้องขอใบอนุญาตใหม่ 180 วัน และ กทช.ต้องอนุญาต แต่หากขอใบอนุญาตใหม่ กทช.มีสิทธิให้ใบอนุญาตที่มีรายละเอียดต่างไปจากธุรกิจที่ประกอบการอยู่ เช่น ค่าบริการ, การใช้คลื่นความถี่, การจัดสรรเลขหมาย หรือหากใน 180 วันไม่มายื่นก็มีสิทธิพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้"

สำหรับการกำหนดอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (อินเตอร์คอนเน็กชั่นชาร์จ) ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในฝั่งที่ได้รับสัมปทานจาก กสทฯอย่างดี แทค และออเร้นจ์ออกโรงผลักดันมากเป็นพิเศษ หากยึดตามโรดแมปฉบับกรมไปรษณีย์ฯพบว่าทั้งดีแทค และออเร้นจ์คงต้องร้องเพลงรอไปอีกนานทีเดียว เพราะระยะเวลาในการทำงานตามที่ระบุไว้ในโรดแมปนานถึง 19 เดือน ตั้งแต่จัดทำข้อตกลงอ้างอิงในเดือนธันวาคมปีนี้ถึงพฤษภาคม 2549 ควบคู่ไปกับการกำหนดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในเดือนมกราคม-ธันวาคมปีหน้า และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องถึง 4 ครั้ง

"ในโรดแมปจะกำหนดให้เริ่มทำเรื่องอินเตอร์คอนเน็กชั่นชาร์จ การกำหนดอัตราค่าบริการ และการบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมทำพร้อมกันกันไป เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกัน แต่ไม่จำเป็นต้องจบพร้อมกัน เช่น การบริหารทรัพยากรก็สิ่งที่ต้องทำต่อไปเรื่อยๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสัญญาจะอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีทั้งมาตรการกระตุ้นการแปรสัญญา, สนับสนุนให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ และการป้องกันการผูกขาด จะเริ่มในเดือน เมษายนปีหน้า และสิ้นสุดสิ้นปีถัดไป

ด้านพลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ กทช.กล่าวว่า โรดแมปที่กรมไปรษณีย์โทรเลขเสนอมาถือเป็นต้นแบบที่ดีที่ กทช.จะใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แต่กำหนดการที่วางไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ กทช.คงต้องมีการหารือร่วมกันอย่างละเอียดเพื่อหาข้อสรุปต่อไป ทั้งนี้สิ่งสำคัญเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จก่อนภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ คือ การจัดโครงสร้างสำนักงาน กทช.

"กทช.มีงานต้องทำอีกเยอะทั้งในบทบาทของการบริหารความถี่ และงานกำกับดูแล ซึ่งแต่ละเรื่องเป็นเรื่องยาก และต้องใช้เวลาแก้ไขไม่น้อย เช่น การกำหนดอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรือการออกใบอนุญาตใหม่ แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้โดยเฉพาะเรื่องหลักๆ ตั้งใจไว้ว่าจะจัดการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2549 คือทุกอย่างต้องดำเนินการเสร็จตามแผนที่วางไว้"

ขณะที่ศาสตราจารย์เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ คณะกรรมการ กทช.กล่าวถึงเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมว่า ใบอนุญาต ที่เกี่ยวกับคลื่นความถี่คงไม่สามารถให้ได้ โดยเฉพาะความถี่ที่มีความเกี่ยวพันกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ เพราะต้องมีกฎหมายระบุให้การจัดสรรหรือบริหารความถี่ต้องดำเนินการร่วมกันระหว่าง กทช. และ กสช. จึงต้องรอให้คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) เกิดขึ้นเสียก่อน

"บริการอินเทอร์เน็ตทำไปทำมาอาจต้องรอ กสช. เพราะอินเทอร์เน็ตปัจจุบันสามารถถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ได้แล้ว อย่างไรก็ตามถ้าไม่ออกใบอนุญาตใหม่เลยมัวแต่รอ กสช.ก็อาจทำให้สังคมเสียผลประโยชน์จึงต้องพิจารณาให้ดี ซึ่งทางออกมีหลายทาง เช่น ให้เป็นใบอนุญาตชั่วคราวจนกว่าจะมี กสช. หรือกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตว่า ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้แต่ห้ามถ่ายทอดรายการทีวี เป็นต้น"

สำหรับแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.. 2548-2551 นั้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ กทช.ไว้ด้วยว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศชั้นนำของเอเชียในการให้บริการโทรคมนาคมอย่างรวดเร็วและทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมภายในปี พ..2551 โดยมีเป้าหมายให้การขยายตัวของการให้บริการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 13.6% มีจำนวนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ต่อประชากร 100 คน เพิ่มขึ้นเท่ากับ 20% และจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากร 100 คน เท่ากับ 58%

ในแผนแม่บทดังกล่าวยังกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ข้อด้วยกัน ได้แก่

1.พัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถป้องกันสิทธิประโยชน์ของตนเองได้ เช่น การออกกฎเกณฑ์คุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนมาตรการที่บังคับให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อการโฆษณาเกินจริง หรือผิดศีลธรรม

2.เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ เช่น ออกมาตรการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาดและสนับ สนุนให้มีการแข่งขันการให้บริการวงจรดาวเทียมสื่อสารในประเทศระหว่างผู้ให้บริการดาวเทียมไทยและต่างชาติ

3.เร่งรัดกลไกการกำกับดูแล เช่น สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กทช. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดในการกำกับดูแลให่เกิดความโปร่งใส

4.ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอด คล้องกับสถานการณ์โลกและการขยายตัวของตลาด สนับสนุนกฎหมายที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ
5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการวิจัย จัดตั้งกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม สนับสนุนยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และ

6.พัฒนาศักยภาพโครงข่ายและการเข้าถึงโครงข่าย อาทิ ส่งเสริมการขยายและพัฒนาโครงข่ายอย่างมีระบบ ทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งคุณภาพและราคา สนับสนุนการใช้แบ็กโบน ร่วมกัน

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.