ซัมซุงเล็งขยายศักยภาพวิจัยพัฒนา

เร่งทำวิจัยเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มุ่งลูกค้าพรีเมียม

ไทยซัมซุง เล็งขยายศักยภาพวิจัยและพัฒนาในไทย พร้อมเร่งทำผลวิจัยเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มุ่งลูกค้าพรีเมียม ทั้งขยายโครงการเพื่อสังคมปีที่ 2 ครอบคลุมกลุ่มคนพิการ ด้วยงบ 18 ล้านบาททั่วภูมิภาคเอเชีย

นายแท บง ชอย กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทเร่งขยายฐานวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมเพื่อการออกแบบในไทยเพิ่มขึ้น มุ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีฐานการผลิตในไทย เน้นความแตกต่างจากคู่แข่ง ช่วยเลือกวัตถุดิบที่สวยแต่ประหยัดต้นทุนสินค้า เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ทั้งยังเพิ่มศักยภาพการผลิตในไทย โดยใช้มาตรฐานชิ้นส่วนต่างๆ มาผลิตเป็นสินค้า ซึ่งมีข้อดีคือ ชิ้นส่วนหนึ่งๆ อาจใช้ประกอบในสินค้าหลากหลายขึ้น ทำให้ประหยัดต้นทุนวัตถุดิบ เพราะสั่งซื้อชิ้นส่วนจำนวนมาก ราคาวัตถุดิบก็ต่ำไปด้วย

 

ส่วนด้านการตลาด บริษัทจะเริ่มสำรวจความต้องการ โดยใช้หลักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้รู้จักกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อทำตลาดแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม (เซ็กเมนเตชั่น) โดยเฉพาะลูกค้าพรีเมียม "การมุ่งลูกค้าเจาะจง จะทำให้บริษัทสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันมากขึ้น จากที่ผ่านมาบริษัทเน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งได้ผลระดับหนึ่งแล้ว โดยจะสอดคล้องกับการที่ไทยเป็น 1 ใน 6 ตลาดหลักของซัมซุงทั่วโลก" กรรมการผู้จัดการ กล่าว

 

ด้านนายณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด บริษัทเดียวกัน กล่าวว่า ครึ่งปีหลัง บริษัทจะเปิดตัวจอภาพคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ที่ออกแบบหลากหลายขึ้น นอกจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่นำมาทำตลาดแล้ว โดยปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากสินค้าไอทียังมีเพียง 10% และสินค้าโทรคมนาคม 40% และเครื่องใช้ไฟฟ้า 50% จากรายได้รวมปีนี้คาดว่า 38,000 ล้านบาทโตจากปีที่แล้ว 50%

 

18 ล้านลดช่องว่างดิจิทัล

ขณะเดียวกัน บริษัทแม่ได้มอบทุนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม ในโครงการ"ซัมซุง ดิจิต-ออล โฮป 2004" ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท หรือ 450,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเปิดตัวในไทยเป็นแห่งแรก จาก 7 ประเทศ  "ปีนี้เป็นปีที่ 2 ของโครงการ ซึ่งขยายขอบเขตเป็นโครงการที่ช่วยผู้พิการที่คาดว่าภูมิภาคนี้จะมีกว่า 400 ล้านคน โดยเปิดให้เสนอโครงการอิสระไม่จำกัดรูปแบบกับองค์กร หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร และมีความคิดสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีไปใช้งานและอยู่ได้อย่างยั่งยืน" กรรมการผู้จัดการ กล่าว  แนวคิดปีนี้ คือ "ไลฟ์ ยัวร์ ดรีม หรือสร้างฝันให้เป็นจริง" ผลักดันให้องค์กร หรือคนในท้องถิ่นสร้างกิจกรรมที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มคุณภาพชีวิต จากปีที่แล้วมี 3 โครงการจากไทยได้รับทุน คือ เรดิโอ ออน เวบ ของสำนักงานข่าวเด็กและเยาวชน, โครงการอี-เลิร์นนิ่ง เพื่อสุขภาพเยาวชนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในกำกับดูแลสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก และโครงการไอทีพีซี เน็ตเดย์ ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน

เกิดกทช.อุดช่องว่าง

 

ด้านนายไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หนึ่งในคณะกรรมการโครงการ กล่าวว่า แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดช่องว่างดิจิทัล ยังมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงข้อมูลและการพัฒนาเนื้อหา ที่สำคัญโครงการต่างๆ จำเป็นต้องสร้างรายได้ หรือมีแนวทางเลี้ยงตัวเองได้ "หากรัฐเร่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกทช. จะช่วยให้สถานะของช่องว่างดิจิทัลในไทยดีขึ้น เพราะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงานด้านกำกับดูแลโทรคมนาคม" นายไพรัช กล่าว

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2547

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.