ซีเมนส์รวมกลุ่มสื่อสาร เสริมความแกร่งโทรคมฯ

ซีเมนส์ คลอดกลุ่มธุรกิจใหม่ ‘คอมมูนิเคชั่น’ จากการควบรวมกลุ่มสารสนเทศ และการสื่อสารด้านเครือข่าย (ไอซี เน็ทเวิรคส์) เข้ากับกลุ่ม สารสนเทศและการสื่อสารเคลื่อนที่ (ไอซี โมบาย) เพิ่มความแกร่ง ซัพพลายเออร์โทรคมนาคมรายใหญ่

 

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ประเทศไทย กล่าวว่า จากการผสมผสานของเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและเครือข่ายไร้สาย (fixed and wireless networks) ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของสถานการณ์ของตลาดโทรคมนาคมโลก ซีเมนส์ได้รวมกลุ่มสารสนเทศและการสื่อสารด้านเครือข่าย (ไอซี เน็ทเวิรคส์) กับกลุ่มสารสนเทศและการสื่อสารเคลื่อนที่ (ไอซี โมบาย) ตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจสื่อสาร (คอมมูนิเคชั่น) มีผลพร้อมกันทั่วโลก ตั้งแต่ 1.. 47 การรวมกลุ่มครั้งนี้ ส่งผลให้ซีเมนส์กลายเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์กิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ของโลก ในฐานะผู้จัดหานวัตกรรมที่เชื่อถือและไว้ใจได้ด้านโซลูชั่นแบบครบวงจร (end-to-end) ตั้งแต่เครือข่ายหลักจนถึงอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เล่นรายใหม่ในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเข้ามาในตลาด

 

“การควบรวมกิจการเป็นโอกาสที่เราจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น” นายคริสเตียน ออนเซอร์ลาร์ รองประธานบริหารและหัวหน้ากลุ่มการสื่อสาร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ประเทศไทย กล่าว นอกจากนายออนเซอร์ลาร์แล้ว ในไทยยังมีผู้บริหารกลุ่มการสื่อสาร คือ นายอันเดียรส นีมันน์ หัวหน้าส่วนดูแลรับผิดชอบเรื่องของการพาณิชย์ (Head of Commercial) และนายปีเตอร์ คลิ้มท์ รองหัวหน้ากลุ่มการสื่อสาร

 

กลุ่มธุรกิจใหม่ แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 ส่วน คือ เครือข่ายสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (Carrier Networks), เครือข่ายสำหรับองค์กร (Enterprise Networks) และส่วนอุปกรณ์ต่างๆ (Devices) ซึ่งแบ่งเป็นแผนกต่างๆ ทั้งหมด 8 แผนก เช่น เครือข่ายเคลื่อนที่ (Mobile Networks) เครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Networks) ระบบเครือข่ายและงานบริการสำหรับองค์กร (Enterprise Systems and Enterprise Services) อุปกรณ์เสริมไร้สายต่างๆ (Wireless Modules) เป็นต้น

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.