กรมการปกครอง ตั้งเป้า ก.ย. เปิดประมูลบัตร-ชิพ

กรมการปกครอง ของบเพิ่ม ก่อนเปิดประมูลบัตร-ชิพการ์ด เดือน ก.. ตั้งเป้าออกบัตรสมาร์ทการ์ด 65 ล้านใบใน 3 ปี พร้อมรับลูก กระทรวงสาธารณสุข ออกเพิ่มแอพพลิเคชั่น ประกันสุขภาพ เด็กอายุ 1-14 ปี จำนวน 14 ล้านใบ ล่าสุดได้คอนโทรลดาต้า ติดตั้งระบบมูลค่า 3,600 ล้านบาท ดีเดย์ออกบัตร 20..

 

นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติงบเพิ่มเติม เพื่อจัดหาบริษัทผู้ออกบัตรพลาสติก และชิพที่จะใช้ในสมาร์ทการ์ด รอบแรก 400,000 ใบ และทยอยจัดซื้ออีก 2.8 ล้าน และ 3 ล้านใบ ตามลำดับ ในมูลค่าบัตรละไม่เกิน 100 บาท คาดว่า ภายในเดือน ก.. จะเปิดประมูลได้ "หากเป็นไปได้ คาดว่าจะนำการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เข้ามาใช้ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนทุกรายเข้าร่วม และการทยอยจัดซื้อทำได้อย่างสะดวก โดยคุณสมบัติการเข้าประมูล ต้องเป็นชิพที่มีหน่วยความจำ(รอม) 32 กิโลไบต์ และเมื่อใส่แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ต้องมีพื้นที่หน่วยความจำเหลือ 30% ด้วย รวมถึงระบบปฏิบัติการจาวา" นายสุรชัย กล่าว

 

ล่าสุด ทางกรมเลือกบริษัท คอนโทรล ดาต้า จำกัด ในเครือซีดีจี เป็นผู้ติดตั้งระบบทะเบียนราษฎร์ออนไลน์ ที่ต้องเชื่อมสำนักทะเบียนระดับอำเภอทั่วประเทศ 572 แห่ง จากเดิมที่มี 505 แห่ง เพื่อเชื่อมระบบออนไลน์ทั่วประเทศ 1,077 แห่ง รวมทั้งใช้เครื่องแม่ข่ายของซันมาทดแทนเครื่องเมนเฟรมเดิม พร้อมระบบสำรองข้อมูล (SAN) สองสำนักงาน ทั้งลำลูกกา และคลอง 6 รังสิต ภายใต้งบประมาณ 1,800 ล้านบาท โดยเป็นการเช่าใช้ระยะเวลา 6 ปี และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ระบบจะตกเป็นของรัฐ อีกทั้ง บริษัทเดียวกันยังได้รับเลือกให้ทำระบบออกบัตรสมาร์ทการ์ดในสำนักทะเบียนอำเภอ และเทศบาล 866 แห่ง และอัพเกรดการออกบัตรแถบแม่เหล็กที่อำเภอเดิม 211 แห่ง เป็นบัตรสมาร์ทการ์ด ภายใต้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทด้วย โดยผู้ชนะประมูลต้องมีพนักงานกระจายอยู่ตามสำนักงานต่างๆ ทั่วประเทศ 300 คน เพื่อบำรุงรักษาระบบ

 

ทั้งนี้ระบบออกบัตรสมาร์ทการ์ด จะต้องเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎร์ และจัดเก็บข้อมูลรูปถ่าย ลายพิมพ์นิ้วมือ พร้อมระบบองค์กรรับรองความถูกต้อง (ซีเอ) ที่มีการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล (PKI:Public Key Infrastructure) สำหรับการติดตั้งระบบนั้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่ ครม.รับมติการประมูล ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดออกบัตรสมาร์ทการ์ดได้ 20 พฤศจิกายนนี้

 

โดยสำนักงานตั้งเป้าจะออกบัตรสมาร์ทการ์ดให้กับประชาชนทุกคน 65 ล้านใบ ภายใน 3 ปี แบ่งเป็น ปีแรก 22 ล้านใบ ปีที่สอง 23 ล้านใบ และปีที่ 3 อีก 20 ล้านใบ สำหรับปีแรกจะเร่งออกบัตรสมาร์ทการ์ดที่เป็นบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ในเด็กอายุ 1-14 ปี จำนวน 14 ล้านใบ และอีก 8 ล้านใบ สำหรับประชาชนที่ครบรอบหมดอายุ ต้องเปลี่ยนบัตรใหม่

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.