สถาบันมาตรฐาน สินค้าสิงคโปร์รุกไทย นำร่อง 3 กลุ่มเครื่องไฟฟ้า - สื่อสาร - อาหาร

พีเอสบีที" สถาบันตรวจสอบมาตรฐานสินค้าจากสิงคโปร์ ขยายตลาดในไทย ลงทุน 30 ล้าน เปิดศูนย์ใหญ่ สบช่องปัญหามาตรฐานสินค้าผู้ส่งออก-นำเข้าไทย นำร่องให้บริการ 3 ประเภทเครื่องไฟฟ้า-สื่อสาร-อาหาร

 

นายบวย ก๊อก ไฟ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พีเอสบี เทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการสาขาจากสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ได้ขยายธุรกิจให้บริการตรวจสอบ และการออกใบรับรองคุณภาพความปลอดภัยในสินค้าหมวดต่างๆ เข้ามาในไทย เพราะมองเห็นโอกาสธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เนื่องจากขณะนี้หลายประเทศใช้มาตรฐานความปลอดภัยในหลากหลายรูปแบบมาเป็นข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้า นอกเหนือจากกำแพงภาษี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ผู้ประกอบการไทยกำลังประสบปัญหาสถาบันรับรองมาตรฐานไม่เพียงพอ

 

อีกทั้ง ภายหลังข้อบังคับองค์การการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) มีผลบังคับใช้ รวมไปถึงเขตการค้าเสรีนอกพื้นที่อาเซียน (FTA:Free Trade Area) จะทำให้การกระจายสินค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคนี้มีมากขึ้น ซึ่งการรับรองมาตรฐานสินค้า จะเป็นเงื่อนไขสำคัญ ทำให้โอกาสทางธุรกิจด้านนี้เปิดกว้าง ประกอบกับไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคนี้ ทางบริษัทจึงตัดสินใจมาลงทุน สร้างศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเป็นแห่งแรกนอกเหนือจากบริษัทแม่ที่ประเทศสิงคโปร์

 

ศูนย์ตรวจสอบในไทยแห่งนี้ใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 30ล้านบาท ในการสร้างศูนย์ และอุปกรณ์ตรวจสอบ นำร่องให้บริการตรวจสอบ 3 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีการสื่อสารและแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC), ส่วนประกอบและสารเคมีในอาหาร และใน 3 ปี นับจากนี้ไป จะขยายบริการให้ครบทุกประเภท เช่นเดียวกับบริษัทแม่ที่สิงคโปร์

 

สำหรับประเทศไทยจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 14.. โดยช่วงแรกจะดำเนินการตรวจสอบได้บางขั้นตอน และจะสามารถให้บริการอย่างเต็มระบบครบตามเงื่อนไขของ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ.ได้ช่วงต้นปีหน้า เนื่องจากต้องรอเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากทวีปยุโรป รวมทั้งการรับรองมาตรฐานสถาบันจาก สมอ.เสียก่อน

 

การเข้ามาครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีสถาบันตรวจสอบมารองรับอีกหนึ่งแห่ง จากปัจจุบันมีสถาบันรับรองเครื่องไฟฟ้า 4 แห่ง การตรวจสอบต้องกินเวลา 4-6 เดือน ขณะที่บริษัทสามารถตรวจสอบเสร็จใน 1-2 เดือน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.