มาตรฐานเปิด-การจัดการเสมือน แนวแข่งขันระบบสำรองยุคปัจจุบัน

 

มาตรฐานระบบเปิด และการจัดการระบบสำรองข้อมูลแบบเสมือน กำลังเป็นแนวทางการแข่งขันของผู้พัฒนาเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ทั้งนี้คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ปีนี้เป็นปีทองของตลาด "ระบบสำรองข้อมูล" หรือ "สตอเรจ ซิสเต็มส์" อย่างแท้จริง เนื่องจากผู้ค้าเทคโนโลยีหลายค่าย ต่างเร่งวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ และลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โซลูชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นศูนย์สาธิต และทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเดียวกัน ก็คือ การแย่งฐานลูกค้า และส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด

 

ผลวิจัยตลาดสตอเรจโต

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกค่ายต่างมุ่งบุกตลาดระบบสำรองข้อมูล ก็คือ ผลการวิจัยของตลาดดังกล่าวจาก หลายค่าย ที่ระบุตรงกันว่า เป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูล ในอัตรา 2 เท่าตัวเกือบทุกปี รวมถึงการแพร่หลายของระบบอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ และเวบไซต์ต่างๆ จนทำให้มีประมาณการว่า ปริมาณข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเกือบ 60 ล้านเทราไบต์ ในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ทั้งค่ายฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในธุรกิจนี้ ต่างมุ่งไปก็คือ การอำนวยความสะดวก ให้ลูกค้าจัดการระบบสำรองข้อมูลได้อย่างง่ายดายขึ้น ผ่านการบริหารแบบรวมศูนย์ หรือเซ็นทรัลไลซ์ (Centralize) และลดความยุ่งยากซับซ้อนการจัดการข้อมูล ที่มีปริมาณมหาศาล

 

ความต้องการลูกค้าดันตลาดโต

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ปริมาณการจัดเก็บข้อมูลจะมากขึ้นเท่าตัว (คิดเป็นเทราไบท์) เทียบจากปีที่แล้ว แต่สิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ จำนวนรายได้หรือมูลค่า การขายเท่าเดิม ซึ่งนั่นหมายถึง การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้แนวโน้มความต้องการของลูกค้า จะเป็นตัวผลักดันให้การแข่งขัน มุ่งไปที่การตอบสนองการช่วยจัดการระบบ สำรองข้อมูลให้งานมากขึ้น ขณะที่นายโรเบิร์ท เลย์ ผู้จัดการฝ่ายสตอเรจ ซิสเต็มส์ ไอบีเอ็มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ความต้องการของผู้บริโภค ที่ไม่ต้องการผูกติดกับเทคโนโลยีของผู้ผลิต รายหนึ่งรายใด ผลักดันให้การพัฒนาเทคโนโลยี เน้นไปที่โซลูชั่นการบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้ง ทำให้แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมนี้เน้นไปที่ การจัดการแบบเสมือน (Virtualization) โดยการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยบริหาร จัดการเก็บข้อมูลข้ามระบบได้ และไม่ผูกติดกับเครื่องแม่ข่าย หรือฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการที่ใช้

 

ระบบดี-ลูกค้าบริหารทรัพยากรได้ดี

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถบริหารทรัพยากรระบบสำรองข้อมูลในส่วนกลางได้ เป็นพูล รีซอร์ซ (Pool Resource) การจัดเก็บข้อมูลไปในพื้นที่ดิสก์ที่ว่างอยู่ ซึ่งระบบมองเป็นภาพเดียวไม่ถูกแบ่งโดยฮาร์ดแวร์ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ยูติไลเซชั่น) นั่นเอง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเอง ยังมุ่งไปที่การแบ่งปันการใช้ไฟล์ข้อมูล ในระบบการจัดเก็บสำรองข้อมูลเครือข่าย (Common SAN file system) โดยสามารถเรียกใช้ไฟล์ข้อมูล ที่อยู่ในเครื่องต่างระบบปฏิบัติการได้ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรสามารถลดจำนวนบุคลากรที่เข้ามาดูแลระบบลง จากเดิมที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในระบบปฏิบัติการ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างค่ายเข้ามาช่วยดูแล โดยในอนาคตจะเหลือเพียงผู้ที่ดูแลระบบโดยรวม ซึ่งในปัจจุบัน ต้นทุนรวมการเป็นเจ้าของระบบสำรองข้อมูล (TCO: Total Cost Of Ownership) 80% เป็นค่าใช้จ่ายด้าน การจัดการโดยเฉพาะบุคลากร ขณะที่ 20% เป็นค่าเครื่องและอุปกรณ์ นายเลย์ กล่าว

 

ชี้แนวโน้ม ใช้แซนมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มการรวมการใช้งานของระบบแซน (Storage Area Network) และแนส (NAS: Network Attach Storage) ยังมาแรง โดยแซน จะใช้สายไฟเบอร์เพื่อการส่งข้อมูลภายในเครือข่าย ขณะที่แนสจะส่งผ่านข้อมูลโดยอาศัยอินเทอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) สำหรับประโยชน์ที่จะได้หากมีการรวมการใช้สองระบบนี้ ผ่านอุปกรณ์ที่เป็นเกตเวย์ ทำให้องค์กร ที่มีการลงทุนระบบแซน ขนาดใหญ่ สามารถเชื่อมการใช้งาน กับสำนักงานสาขาที่มีการใช้ระบบแนสได้ ผู้ใช้ข้อมูลจากระบบแนส ก็สามารถเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บในระบบแซนได้ โดยผลการวิจัยจากการ์ทเนอร์ และไอดีซี ระบุว่า ระบบแซน แนส และซอฟต์แวร์เพื่อจัดการข้อมูล ในระบบดังกล่าวมีอัตราการเติบโตกว่า 20% ต่อปี ติดต่อกันภายใน 5 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกัน ในด้านพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ระดับโลกยังมีสมาคม Storage Network Interface Association: SNIA กำลังหาโปรโตคอลกลางเป็นระบบเปิด (Open Industry Standard Protocol) ของระบบสตอเรจด้วย เพื่อเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานการใช้งานของอุตสาหกรรม

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (กรุงเทพไอที) ฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.