ซัน มุ่งสร้างซอฟต์แวร์ใหม่รับมือการแข่งขัน

ซัน เร่งสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ เป็นกลยุทธ์รับมือการแข่งขัน โดยตั้งเป้าส่งเข้าเจาะกลุ่มธุรกิจระดับบน ที่เน้นลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ แต่ต้องการประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

 

นายมาร์ค โทลลิเวอร์ รองประธานฝ่ายบริหาร และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ กล่าวในงาน เอเชีย เซาท์ เพรสส์ และอะนาไลซิส ซิมโพเรียม 2002 ว่า บริษัทจะหันมาพัฒนาระบบปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มธุรกิจระดับบนมากขึ้น รวมถึงพัฒนา ซันวัน (SUN ONE) เป็นของตัวเองได้ ทั้งนี้ เพราะพันธสัญญาระหว่างซัน กับบริษัท เอโอแอล ด้านความร่วมมือกันพัฒนาซอฟต์แวร์ไอ-พลาเน็ต (i-Planet) หมดลงแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำหรับซันวันนั้น เป็นการรวมผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลของซันเข้าไว้ด้วยกัน เป็นวิสัยทัศน์ สถาปัตยกรรม ระบบปฏิบัติการ และความเชี่ยวชาญ ที่ช่วยให้มีการพัฒนา และจัดส่งบริการตามความต้องการได้ (Service on Demand) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Intogwability ทำให้ซันวันเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์การธุรกิจในปัจจุบัน และสามารถลดต้นทุนและความซับซ้อนลงได้

 

เปืดตัวโครงสร้างพื้นฐาน

นายสตีฟ แคมเบลล์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มตลาด ผลิตภัณฑ์ระบบสำหรับองค์กร กล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ ซัน ได้เปิดตัวโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่รวมเอาระบบ และบริการเข้าไว้ด้วยกัน และทำให้องค์การสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องแม่ข่ายรุ่นใหม่ Sun Fire 12 K ซึ่งเป็นรากฐานของโครงสร้างระบบพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ โดยจะรวมเครื่องแม่ข่ายไว้ด้วยกัน และเลิกใช้เครื่องเมนเฟรมด้วย ทั้งนี้ เพราะจากการแข่งขันในปัจจุบัน ทำให้บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องเพิ่มกลยุทธ์ด้านไอที โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การลดราคา ในระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

มองเริ่มเข้าสู่ยุคอี-เลิร์นนิ่ง

นายจอห์น เควิสัน ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มซัน เอดดูเคชั่น คอนซัลติ้ง ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทต่างๆ มีแนวโน้มจะใช้ อี-เลิร์นนิ่ง เป็นมาตรฐานของการฝึกอบรมมากขึ้น ขณะที่ นักวิเคราะห์ คาดว่า ตลาด อี-เลิร์นนิ่ง จะโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ขณะที่ ผู้ค้าปลีกจะหันมาผนวกควบรวมกิจการกัน โดยส่วนประกอบต่างๆ ต้องสามารถใช้งานกับเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งองค์การใช้อยู่ และที่สำคัญ ต้องมีความน่าสนใจ และมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าซอฟต์แวร์ฝึกอบรมในอดีต

 

เวบเซอร์วิส"ช่วยหนุนตลาดเน็ต

นายแมท ธอมป์สัน ผู้จัดการกลุ่มเทคโนโลยี อีวานเจลิสซึ่ม กล่าวว่า เวบเซอร์วิส เป็นแนวคิดในการพัฒนา ทำตลาดโปรแกรมยุคใหม่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้ระบบการสื่อสารระหว่างโปรแกรมกับโปรแกรม ทำงานร่วมกันได้ โดยมีหัวใจสำคัญ โดยภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ที่ทำหน้าที่เหมือนกล่องบรรจุข้อมูล ที่ประกอบด้วย โครงสร้างความหมายของข้อมูลกำกับอยู่ โดยประโยชน์ของเวบเซอร์วิสนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีนี้ ซึ่งต้องอาศัยความไว้วางใจ สามารถใช้ได้กับทุกที่ทุกระบบ และสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมในอนาคตได้ นายธอมป์สัน กล่าวอีกว่า เวบเซอร์วิสจะมีค่ามากกับองค์กรที่ต้องการรวมระบบ ภายในที่มีความแตกต่าง รวมถึงการรวมระบบการบริหารห่วงโซ่อุปทานของตัวเอง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มาตรฐานเวบเซอร์วิสที่มีอยู่ ประกอบด้วย SOVP, UDDI และ WSDL แต่ยังไม่สมบูรณ์มากนัก เนื่องจากไม่สามารถสนับสนุนการทำธุรกิจผ่านระบบ อี-บิสสิเนส และนำไปใช้งานร่วมกับโครงการพันธมิตรลิเบอร์ตี้ได้

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 พฤษภาคม 2545

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.