แนะซอฟต์แวร์ไทยปรับตัวสู่ "งานบริการ" แทนขายผลิตภัณฑ์

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ แนะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ต้องเร่งปรับรูปแบบจากงานขายผลิตภัณฑ์สู่ "การออกแบบระบบงานบริการ" รับความต้องการลูกค้าภาคธุรกิจที่ต้องการยกระดับกระบวนการทำงาน

 

นายราเมศวร์ ศิลปพรหม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด กล่าวว่า ทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะมีรูปแบบธุรกิจปลี่ยนไปจากงานขายผลิตภัณฑ์ด้านไอที ไปสู่การออกแบบระบบงานบริการ ที่รองรับความต้องการของตลาดแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ (Specific Domain) รวมทั้ง รองรับความต้องการได้ในทุกอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ต่อไปจะมีลักษณะให้ผู้ใช้กำหนดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ได้ตามความต้องการ เช่น ต้องการล้อแม็กอย่างไร เบาะสีใด ผ่านทางการออนไลน์ข้อมูลไปยังบริษัทผู้ผลิต

 

"คิดว่าต่อไปธุรกิจด้านบริหารจัดการระบบการเกษตร (ฟาร์ม แมเนจเม้นท์) จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบจีไอเอส มากยิ่งขึ้น ทำให้ซอฟต์แวร์ที่จะทำให้การบริหารงานทำให้อย่างมีประสิทธิภาพเติบโตขึ้น ทำให้รูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยนไป ซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์มองหาตลาดได้มากขึ้น เช่น เข้าไปหา อบต. คิดรูปแบบโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผลผลิตให้ราคาดีขึ้นได้ ตลอดจนเข้าไปหาร้านค้ารายย่อยๆ พัฒนาโปรแกรมการเงินเล็กๆ ใช้งานง่ายแล้วใช้ได้กับหลายๆ ร้าน" นายราเมศวร์ กล่าว อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าในภาพรวมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยปีนี้ ยังขาดแคลนนักพัฒนา และซอฟต์แวร์ในธุรกิจภาคบริการ

 

โดยปีนี้จะมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในไทยรวมประมาณ 35,000 ราย แบ่งเป็น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ปัจจุบันประมาณ 30,000 ราย และในส่วนที่ภาครัฐจะสนับสนุนผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา โดยประสานงานกับธนาคารกรุงไทยให้สินเชื่อคนละ 35,000 บาท อีกจำนวน 5,000 ราย ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ "รัฐจะมีรายได้เมื่อนักศึกษาเหล่านี้เข้าทำงานในบริษัทต่างๆ คิดจากภาษีรายได้ประจำ และหากมีการสร้างงานเกิดขึ้นรัฐก็จะได้ภาษีจากงานอีก เท่ากันว่ารัฐจะมีรายได้ระหว่าง 200-300 ล้านบาทจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในแต่ละปี " นายราเมศวร์ กล่าว ขณะที่มีเป้าหมายว่าในปี 2549 จะมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย 65,000 คน และมีมูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 90,000 ล้านบาท

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2546

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.