ครม.ผ่านก.ม.โทรคม เปิดทางต่างชาติถือหุ้น 49%

ครม.ผ่านกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคม เปิดทางต่างชาติถือหุ้นในบริษัทไทยได้ 49% จากเดิมที่กำหนดไว้เพียง 25% พร้อมแก้มาตรา 58 อุ้มวัน- ทู-คอล

 

นายยงยุทธ ติยะไพรัช โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.วานนี้ (14..) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติการแก้ไขร่าง พ... การประกอบกิจการโทรคมนาคม ใน 2 ประเด็นคือ การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติจากเดิมไม่เกิน 25% เป็นไม่เกิน 49% เพื่อให้สอดคล้องกับการถือหุ้นของคนต่างด้าวในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีมติให้แก้ไขมาตรา 58 วรรคหนึ่ง เพื่อให้เอกชนสามารถเก็บเงินล่วงหน้าจากประชาชนได้ เช่น กรณีของโทรศัพท์ วัน-ทู-คอล ที่มีการให้ประชาชนจ่ายเงินซื้อบัตรโทรศัพท์ ซึ่งถือเป็นการเก็บค่าบริการล่วงหน้าตาม พ...เดิมนั้น ไม่สามารถทำได้

 

"แต่เนื่องจากวิธีการดังกล่าว สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนที่มีรายได้น้อยจะสามารถมีโทรศัพท์มือถือใช้ ขณะที่ต่างประเทศก็สามารถเก็บเงินล่วงหน้าจากประชาชนได้เป็นปกติ ดังนั้นกฎหมายไทยควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วย" นายยงยุทธกล่าว ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล โดยระบุให้ ทศท.และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) มีสิทธิได้รับใบอนุญาตให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน จากที่ผ่านมาไม่มีการกำหนดความชัดเจนไว้ในมาตรา 79 และ 80 ของกฎหมายดังกล่าว สำหรับขั้นตอนต่อไป จะส่ง พ...ฉบับนี้ให้กฤษฎีกาตรวจร่างอีกครั้ง ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร

 

ด้านนายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า เห็นด้วยต่อการแก้ไขกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคม ในมาตรา 8 เกี่ยวกับที่กำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเป็น 49% จากเดิมที่กฎหมายกำหนดไว้ 25% เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นชาวต่างชาติ ไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดตลาด ส่วนที่มีการเกรงกันว่าการให้ชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัทสื่อสารมากเกินไป จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กไม่มีโอกาสเกิด คงไม่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติ ขณะที่ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน มักเป็นรายใหญ่เพียง 2-3 รายเท่านั้น โดยยกตัวอย่างการเข้ามาของบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนจากประเทศอังกฤษ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กลับส่งผลดีต่อผู้บริโภค เพราะทำให้ตลาดมีการแข่งขัน ขณะที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูง ก็ยังจำหน่ายเครื่องลูกข่ายในราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่น รวมถึงอัตราค่าบริการที่สูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญของธุรกิจโทรคมนาคม อยู่ที่การกำกับดูแล เพื่อทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และป้องกันการทุ่มตลาดจากผู้ประกอบการรายเก่า เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาทำตลาด

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม 2545

 

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.