เนคเทค เล็งเชื่อมเทคโนแคนาดา

เนคเทค เล็งนำเทคโนโลยีจากแคนาดา เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรม สร้างงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศใช้เอง

นายเกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทค มีแนวคิดเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทีอาร์แลปส์ (TRLabs) ประเทศแคนาดา ที่ได้เสียค่าสมาชิกปีละ 10 ล้านบาท ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยตัวเขาจะทำหน้าที่คัดเลือกเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ตรงกับความต้องการของเอกชนไทย เพื่อให้นำเทคโนโลยีมาให้เอกชนไทยต่อยอดได้ โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาแต่เริ่มแรก ทั้งนี้ สิทธิการเป็นสมาชิกของไทยนั้น ทำให้ไม่ต้องเสียค่าไลเซ่นเทคโนโลยี จากทีอาร์แลปส์ ที่มีความรู้งานวิจัยทั้งแบบบริสุทธิ์ และงานวิจัยประยุกต์ นอกจากนี้ การเข้าเป็นสมาชิกทีอาร์แลปส์ ไทยยังมีสิทธิส่งนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และผู้นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ไปร่วมเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการต่างๆ ของทีอาร์แลปส์ได้ด้วย

"ไทยมีแนวคิดการจัดตั้ง โครงการ ThaiRit หรือ Thai Research Innovation Technology ที่จำลองแนวคิดทีอาร์แลปส์ เพื่อเชื่อมโยงเอกชนกับสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม คงทดลองได้เพียงแนวคิดแต่คงทำโครงการไม่ได้ เนื่องจากการที่ทีอาร์แลปส์ทำได้ เพราะมีงบประมาณอุดหนุนจากรัฐมหาศาล และเงินสปอนเซอร์จากเอกชน อีกทั้งบริหารงานโดยเอกชน มีการกลั่นกรองคัดเลือกโครงการจากการลงมติคะแนนเสียงจากผู้อยู่ในอุตสาหกรรม ทำให้คัดเลือกโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ" นายเกียรติศักดิ์กล่าว

นายปราโมทย์ ศรีสุขสันต์ กล่าวว่า กำลังศึกษาเพื่อนำงานวิจัยด้านการสื่อสารหลายจุด (มัลติพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น) จากทีอาร์แลปส์ มาประยุกต์ต่อยอดกับงานไวร์เลส โลเคิ่ลลูป ให้ขยายศักยภาพเป็นไวร์เลส แวน ไอพี เน็ทเวิร์ค ซึ่งจะคิดค้นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยจะมีอุปกรณ์ที่ปลายทางเป็นไวร์เลสไอพี เราท์เตอร์ เชื่อมเครือข่ายแลนองค์กร และสื่อสารกับอุปกรณ์โครงข่ายหลัก ด้วยโปรโตคอลไอพี และโอเวอร์ ดิ แอร์ โปรโตคอล เทคโนโลยีนี้ ช่วยในพื้นที่ซึ่งการลงทุนเดินสายจะมีต้นทุนสูง สามารถส่งข้อมูลความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาที มีขอบเขตระยะทางส่ง 50-60 กิโลเมตร

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 ตุลาคม 2544

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.