ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบวงจรรวม

ซอฟต์แวร์สำหรับช่วยออกแบบวงจรรวม หรือ Electronic Design Automation เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือให้นักออกแบบสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น สามารถจัดการกับวงจรที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ แต่ปัญหาราคาเครื่องมือสำหรับออกแบบในเชิงพาณิชย์นั้นยังมีราคาอยู่ในระดับที่สูงมาก จนทำให้บริษัทขนาดกลางและเล็ก (SME) ไม่สามารถจัดหาหรือเป็นเจ้าของเองได้ จึงเป็นอุปสรรคต่องานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภาคเอกชนไทยส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนไทยลดต่ำลง

ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม (TIDI) มองเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ดำเนินการโครงการในการเป็นผู้จัดหาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการออกแบบวงจรรวมทั้งหมดไว้ในส่วนกลาง และให้ผู้ใช้หรือนักออกแบบหรือนักพัฒนาวงจรรวมสามารถเข้ามาใช้งานได้ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้เอกชนมีค่าลงทุนเริ่มต้นที่ไม่สูงมากสำหรับการเริ่มต้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • ได้ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบระดับมืออาชีพในราคาย่อมเยา
 • ไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบระดับมืออาชีพซึ่งมีราคาสูงมาก ช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้หลายล้านบาทต่อปี
 • ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์คุณภาพสูงเพื่อใช้ในการออกแบบ
 • ได้รับความคุ้มค่าในการใช้ซอฟต์แวร์อย่างเต็มที่ จ่ายเมื่อใช้งานจริงเท่านั้น (Pay-per-Use)โดยไม่ต้องเสียค่า license เป็นรายปีแล้วมิได้ใช้ซอฟต์แวร์นั้นอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี
 • มีผู้ชำนาญการด้านการออกแบบวงจรรวมคอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านต้องการ

 

สถานที่ให้บริการ ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม ชั้น 10 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

เวลาเปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น.

 

เครื่องมือและอุปกรณ์

 

ฮาร์ดแวร์:

  • Sun Ultra 10 Workstation จำนวน 5 เครื่อง

Ultra SPARC IIi Processor at 440 MHz, 1 GB RAM

  • Pentium 4 PC (X-Terminal) จำนวน 5 เครื่อง

Intel Pentium 4 Processor at 1.5 GHz, 256 MB RAM

 

ซอฟต์แวร์: ประกอบด้วย

ประเภทของการใช้งาน

ซอฟต์แวร์

คุณลักษณะ

 

FPGA Development

ModelSim SE

โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรบน PC จากบริษัท Mentor Graphics

FPGA Advantage

เครื่องมือออกแบบ FPGA คุณภาพสูงบน PC จากบริษัท Mentor Graphics

Leonardo Spectrum

เครื่องมือออกแบบ FPGA คุณภาพสูงบน PC จากบริษัท Mentor Graphics

Xilinx ISE 4.1i

เครื่องมือออกแบบ FPGA คุณภาพสูงบน PC และ Sun จากบริษัท Xilinx

Quartus 2/Max Plus II

เครื่องมือออกแบบ FPGA คุณภาพสูงบน PC จากบริษัท Altera

 

Functional Verification

Cadence(R) NC-Sim mixed language simulator REL LDV 3.3

โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรที่ใช้กับภาษาพรรณนาฮาร์ดแวร์ได้ทั้ง VHDL และ Verilog และใช้กับวงจรได้ทั้ง analog และ digital โปรแกรมนี้ใช้ขั้นตอนวิธี Native-Compiled ซึ่งทำ simulation ได้รวดเร็วมาก มี debugger ที่ดีช่วยให้ค้นพบจุดบกพร่องในโปรแกรมได้ง่าย เหมาะสมสำหรับการออกแบบ SoC

 

Synthesis

Ambit(R) BuildGates(R) synthesis SPR

โปรแกรมสังเคราะห์วงจรจากภาษาพรรณนาฮาร์ดแวร์ระดับ RTL ที่สังเคราะห์วงจรดิจิทัลขนาดใหญ่กว่าหลายล้านเกตได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รองรับการออกแบบให้ทดสอบได้ (DFT) มี Datapath Synthesis Option ที่ช่วยทำให้ datapath logic เหมาะที่สุด มี Low Power Synthesis Option ช่วยให้วงจรกินไฟน้อย

Place and Route

Silicon Ensemble(TM) PKS optimization place-and-route DSM SE5.3.

โปรแกรมจัดวางและเชื่อมโยง สำหรับการออกแบบวงจรแบบ semi-custom ที่ใช้ standard cell เป็นพื้นฐาน สามารถทำงานร่วมกับ Ambit BuildGates ได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้กระบวนการสังเคราะห์ จัดวางและเชื่อมโยง (SP&R) ที่เป็นเอกภาพ

 

 

 

 

 

 

Analog and

Mixed-Signal

Design

Virtuoso® schematic composer IC 4.46

โปรแกรมสร้างและแก้ไขแผนภาพเค้าร่าง (schematic) ของวงจรแบบกราฟิก รองรับการออกแบบวงจร mixed-signal ได้อย่างดี รองรับการออกแบบเป็นทีม

Cadence ® Analog Design Environment IC 4.46

โปรแกรมจัดสภาพแวดล้อมสำหรับออกแบบวงจร analog และ RF แบบ full-custom จากส่วนหน้าไปส่วนหลัง Analog Design Environment รวมเอาโปรแกรมเครื่องมือช่วยออกแบบที่จำเป็นทุกตัวมาไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน รวมทั้ง post-processing tool สำหรับการวิเคราะห์ผล และ scripting language สำหรับ non-graphical environment

Spectre(R) circuit simulator IC 4.46

โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจร analog ซึ่งให้ความถูกต้อง (accuracy) ความลู่เข้า (convergence) และ สมรรถนะที่ดีกว่า ด้วยการประมวลผลและแสดงผลล่วงหน้า รองรับการใช้ภาษา Verilog-A สำหรับการจำลองเชิงพฤติกรรม

Spectre(R) RF simulation option IC 4.46

ตัวเลือกเสริมโปรแกรม Spectre สำหรับจำลองการทำงานของวงจร RF สามารถทำ full-chip simulation ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับวงจรเพื่อการสื่อสารแบบไร้สายที่นำสมัย สามารถทำนายผลทั้งใน frequency domain และ time domain ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการออกแบบแบบ top-down รองรับภาษา Verilog-A และรองรับการวิเคราะห์แบบ Monte Carlo

Cadence(R) analog HSPICE interface option IC

ส่วนต่อประสานกับ Analog Design Environment ที่รองรับการใช้ภาษา HSPICE เพื่อการจำลองการทำงานของวงจร

Custom

IC Layout

Virtuoso(R) XL layout editor IC

โปรแกรมสร้างและแก้ไขลวดลายผังวงจร (layout) ที่ทรงประสิทธิภาพ มีฟังก์ชันสำหรับการวาดและแก้ไข polygon ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้สามารถวางผังวงจรได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆของ Cadence ได้ดี รองรับการใช้เซลล์ที่ปรับขนาดตามตัวแปรเสริม (parameterized cell)

 

 

Physical Verification

Diva(R) physical verification and extractor suite IC

โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องระดับกายภาพ (DRC, ERC, LVS) สำหรับผังวงจร analog และผังวงจรแบบ full-custom ที่ติดต่อโต้ตอบกับผู้ใช้แบบ interactive โปรแกรมนี้ทำงานร่วมกับ Virtuoso และ Analog Design Environment ได้เป็นอย่างดี

Dracula(R) physical verification and extractor suite IC 4.46

โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องระดับกายภาพ (DRC, ERC, LVS) สำหรับผังวงจรขนาดใหญ่หรือใหญ่มาก (VLSI) เช่นวงจรดิจิทัล รองรับระบบ distributed processing ที่ทำให้การตรวจสอบใช้เวลาน้อยลง มี GUI ที่ใช้งานง่าย และให้ output ที่เป็นมาตรฐานสำหรับการจำลองการทำงานหลัง layout และการวิเคราะห์บูรณภาพของสัญญาณ

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการจะคิดเป็น 2 แบบ คือ แบบรายชั่วโมง (Per Hour) และแบบรายวัน (Per Day) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของการให้บริการ

อัตราค่าบริการ

(บาท)

รายชั่วโมง

ผู้ใช้ PC

205

ผู้ใช้ Sun Workstation

215

รายวัน

ผู้ใช้ PC

1,640

ผู้ใช้ Sun Workstation

1,720

ผู้ใช้บริการแบบรายวันสามารถใช้บริการได้ 10 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ใช้บริการแบบรายวันจะได้รับส่วนลด 20% จากราคาค่าใช้บริการรายชั่วโมง 10 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาสำหรับการใช้งานเพื่อการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น ทางศูนย์ของดให้บริการสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ทุกกรณี ในปี 2545

ขั้นตอนการการใช้บริการ

 1. สมัครเป็นสมาชิก โดยเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ กับศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม
 2. หลังเปิดบัญชีผู้ใช้บริการแล้ว ทางศูนย์จะมอบ username และ password ให้ท่าน
 3. เมื่อท่านต้องการใช้บริการ กรุณาจองเวลาการใช้งานกับศูนย์ โดยระบุชื่อโปรแกรมที่ท่านต้องการใช้งาน เพื่อการจัดสรรจำนวน license ของแต่ละโปรแกรมกับผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม
 4. เดินทางมาที่ศูนย์เพื่อใช้บริการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม

(Thailand IC Design Incubator)

ชั้น 10 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2582-2560..2 โทรสาร 0-2582-2562

ที่อยู่เว็บ http://www.tidi.nectec.or.th

e-mail: tidi@nectec.or.th

 

 

 

 

Digital ASIC Design Flow

Analog IC Design Flow

Mixed-Signal IC Design Flow

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.