ผู้ประกอบการพันธุ์ทิพย์พลาซ่าจับมือเนคเทคจัด "มหกรรม LinuxTLE@Pantip"                

                ผู้ประกอบการในพันธุ์ทิพย์พลาซ่าภายใต้ชื่อ "ชมรมคอมพิวเตอร์ไทยไท" ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดงาน มหกรรม  LinuxTLE@Pantip  ในวันที่ 29-31 มีนาคม  2545  ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

            กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอร์-ไอทีที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็น "ชมรมคอมพิวเตอร์ไทยไท" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งคือการสนับสนุนผู้ประกอบการในศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าให้ใช้และจำหน่ายซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายเพื่อประหยัดเงินตราของประเทศ ตลอดจนผลักดันให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายประเภทโอเพนซอร์สกันอย่างแพร่หลาย เพื่อตอบเสนอ นโยบายของรัฐบาล  กิจกรรมแรกที่ชมรมฯ จะดำเนินการคือ การจัดงาน มหกรรม  LinuxTLE@Pantip เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก LinuxTLE ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้เห็นว่าสามารถใช้ LinuxTLE แทนระบบ

ปฏิบัติการอื่นที่มีราคาแพงและใช้กันอย่างคุ้นเคยแล้ว มหกรรม  LinuxTLE@Pantip จะมีการสาธิตการใช้งาน LinuxTLE ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นว่าสามารถเลือกใช้ระบบปฏิบัติการนี้ได้อย่างมั่นใจ ได้แก่ LinuxTLE@Home  แสดงให้เห็นการใช้งาน Application ต่างๆ สำหรับผู้ใช้งานส่วนตัว/ในครอบครัว เช่น โปรแกรมดูหนังฟังเพลง  โปรแกรม chat/icq  โปรแกรมวาดรูป ท่องโลกอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  LinuxTLE@Work  เป็นการสาธิตการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในสำนักงาน  อาทิ  Word Processor, Spread Sheet, Presentation, Email เป็นต้น LinuxTLE@SIS  เป็นการใช้งานในลักษณะ client-server   โดยมีการสาธิตการทำงานร่วมกันระหว่าง LinuxTLE กับ Linux SIS  LinuxTLE?Developer  จัดไว้สำหรับแนะนำซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมให้กับนักพัฒนาโดยเฉพาะ  LinuxTLE?Go เป็นการสาธิตการใช้งาน LinuxTLE บนเครื่องคอมพิวเตอร์

Notebook สำหรับผู้ใช้ที่ต้องเดินทางและต้องติดต่อกับสำนักงานผ่าน modem เป็นประจำต่อเนื่องจาก มหกรรม  LinuxTLE@Pantip  นี้  ชมรมคอมพิวเตอร์ไทยไทจะร่วมมือกับเนคเทคจัดตั้งศูนย์บริการเทคนิค LinuxTLE

สำหรับผู้ใช้ทั่วไปอีกด้วย

                พบกับมหกรรม LinuxTLE@Pantip  ได้ที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า วันที่ ในวันที่ 29-31 มีนาคม2545  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป   รับแผ่น LinuxTLE 4.1a  ฟรี ! มีจำนวนจำกัด  

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.