• กฎระเบียบเกี่ยวกับเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป (WEEE)   7 กันยายน 2544
 •  
   
   
   
   
   
  Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.