บทความพิเศษ

ชี้เป้ากลุ่มเกษตรกรเปราะบาง ! พลังการบูรณาการข้อมูลหลากมิติ

กรณ๊ศึกษา : การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้า “เกศตรกรกลุ่มเปราะบาง” ที่ควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นลำดับแรก

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ – Smart Farm จากความเข้าใจเกษตรกรไทย สู่ Open Innovation

Handy Sense ระบบเกษตรกรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ช่วยเกษตรกรปลูกพืชผลไม้พึ่งฤดูกาล ใช่ทรัพยากรคุ้มค่า เพิ่มปริมาณผลผลิต

เตรียมลงสนามใช้จริง 40 เครื่อง! “มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์” เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ

“มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์” เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจจับความร้อนสแกนใบหน้าได้ครั้งหละหลายคนพร้อทกันอย่างแม่นยำ รู้ผลภายใน 0.1 วินาที