HANNOVER MESSE 2022 งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก

Facebook
Twitter

บทความ : อานุภาพ ดาวเรือง
กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)

ผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่! กับ ” Hannover Messe 2022 ” งานแสดงสินค้าทางเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ซึ่ง Chancellor Olaf Scholz  นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และ António Costa นายกรัฐมนตรีโปรตุเกส ในฐานะประเทศคู่ร่วมจัดงาน (Partner Country) ร่วมกันเปิดงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565  ซึ่งงาน Hannover Messe 2022 เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2565

ในปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี ของการจัดงานแสดงสินค้า Hannover Messe หลังจากที่ต้องระงับการจัดงานไปในปี 2020 และปรับเป็น Digital Edition ในปี 2021 เนื่องด้วยจากสถานการณ์ Covid-19 โดยในปี 2022 นี้ มีบริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้าราว 2,500 ราย [1]  อย่างไรก็ดี ผู้ร่วมจัดแสดงในปีนี้ยังน้อยกว่า Hannover Messer 2019 ที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 210,000 คน และมีบริษัทร่วมแสดงมากถึง 6,150 ราย [2-3]

Digital Twin: Sustainability and Profitability

หัวข้อสำคัญในงานปีนี้คือ ฝาแฝดดิจิทัล Digital Twin: Sustainability and Profitability ที่แสดงถึงความสอดคล้องกันได้อย่างลงตัว ระหว่างความยั่งยืนและการได้ผลประโยชน์ และเชื่อมต่อกับ Asset Administration Shell (AAS) โดยนำเสนอในรูปแบบ Demonstrators อาทิ ชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการสื่อสารระหว่าง สายการผลิตจริงที่นำมาจัดแสดงในงาน Hannover Messe ทำงานร่วมกันกับ สายการผลิตจริงที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนี ซึ่งระบบสาธิตนี้ เป็นการทำงานร่วมกันของพันธมิตรในเนเธอร์แลนด์และสเปน ผ่านระบบบริหารการจัดการ (MES) โดยระบบจะต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งและวางแผนการผลิตใหม่ทุกสัปดาห์ 

ตัวอย่างที่นำเสนอในงานนี้ เป็นการนำเสนอกระบวนการเจาะรูแผ่นโลหะตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งแต่เดิมวางแผนให้ผลิตโดยเครื่องจักรส่วนที่นำมาจัดแสดง แต่ให้ย้ายการเจาะรูแผ่นโลหะนี้ ไปทำงานยังสายการผลิตที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนี ดำเนินงานแทน แล้วมอบหมายงานอื่นให้ส่วนที่ย้ายมาจัดแสดงดำเนินงานแทน เนื่องจากการจัดส่งชิ้นงานจาก Hannover ไปยังเนเธอร์แลนด์ ใกล้กว่าการจัดส่งจากโรงงานทางตอนใต้ของเยอรมัน รวมทั้งมีการส่งข้อมูลภาพจากกล้อง เพื่อจับภาพชิ้นงานในขั้นตอนสุดท้าย ไปตรวจสอบคุณภาพ (QC) ที่สเปน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ส่วนที่ย้ายมาจัดแสดง เป็นต้น นอกจากนี้ พลังงาน(ทางเลือก) และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรอง (Certify) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็เป็นอีกสองหัวข้อที่โดดเด่น 

ภายในงานนี้ ยังประกอบด้วยการแสดงผลิตภัณฑ์จากบริษัทแนวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 ในเยอรมนี เช่น Bosch, Festo, PSI, SAP และ Siemens หน่วยงานวิจัยและพัฒนา เช่น

  • Fraunhofer (https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer.html)
  • it’s owl (https://www.its-owl.com/home/)
  • SmartFactoryKL (https://smartfactory.de/en/)

หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เช่น

  • Plattform Industrie 4.0 (https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/EN/Home/home.html )
  • Industrial Digital Twin Association e.V. (IDTA) (https://industrialdigitaltwin.org/en/)                                        

บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Microsoft, Amazon Web Services และ Google รวมทั้งองค์กรนานาชาติ เช่น

  • OPC Foundation (https://opcfoundation.org)
  • International Data Spaces Association (IDSA) (https://internationaldataspaces.org)
  • Data Spaces Business Alliance (DSBA) (https://data-spaces-business-alliance.eu

Hannover Messe เวทีสำคัญสำหรับ SME และ Start-ups ทั่วโลก

โดยในปีนี้ บริษัทจากเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย ได้มาเปิดบูธแสดงสินค้า ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการผลิต ไปจนถึงบริการครบวงจร เช่น Smart Automatic Restaurant และโรงงานประภาคาร (Lighthouse Factory) (แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คัดเลือกโดย World Economic Forum [4])

ในงาน Hannover Messe นี้ยังมีงานประชุมวิชาการนานาชาติ หลายงานรวมอยู่ด้วย เช่น เทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และมีการมอบรางวัลต่อไปนี้

และในปี 2023  อินโดนีเซีย ได้รับเกียรติ เป็นประเทศคู่ร่วมจัดงานอีกครั้ง [5-6] ภายใต้หัวข้อ MAKING INDONESIA 4.0 #Connecting to Accelerate หลังจากเคยร่วมจัด Hannover Messe Digital Edition 2021 มาแล้ว โดย Hannover Messe 2023 มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่าง 17 – 21 เมษายน 2023

รายงานข่าว ภาพ วีดีทัศน์ และ HANNOVER MESSE 2022 – Best of…
สามารถติดตามได้จาก https://www.hannovermesse.de/en/