Free Audio E-Books ! NECTEC towards National Digital Platform หนังสือรวมผลงานเด่นเนคเทค สวทช. ครบรอบ 36 ปี

Facebook
Twitter

ก้าวสู่ 36 ปีบนเส้นทางการสร้างฐานรากทางเทคโนโลยี ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นวาระการบริหารงานที่ 2 ของดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ ที่ยังคงมุ่งมั่น “สร้างฐานรากทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศ” โดยได้เพิ่มแนวทางเพิ่มแนวทางจากเพียง “ผู้วิจัยพัฒนา เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย” และผู้สร้างระบบนิเวศของการใช้เทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานได้จริง (De Facto Platform)

ดร.ชัย วุฒิวัฒน์ชัย กล่าวว่า “เราไม่ได้อยู่ในจุดที่แข่งขันเราอยู่ในจุดที่จะสนับสนุน เป็นการสนับสนุนที่ชัดเจนมากขึ้น ร่วมมือกับเอกชนรูปแบบการทำงานจะออกมาเป็น “Public Service” หรือ บริการสาธารณะ ที่เน้นช่วยให้เอกชนลดการลงทุน ทั้งในรูปแบบ Open Source และ Open Innovation และนี่คือ สิ่งที่เนคเทค สวทช. อยากจะทำ อยากจะไป” 

ชวนทุกท่านติดตาม 19 เรื่องราวผลงานเด่นเนคเทค สวทช. และพันธมิตร ทั้งผลงานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ได้ในรูปแบบ E-Books และ Audio E-Books ด้านล่างนี้

E-Books | NECTEC towards National Digital Platform

Audio E-Books | NECTEC towards National Digital Platform

Audio E-Books หนังสือเสียง จากความสามารถของ “VAJA” บริการแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด (Text to Speech) โดยทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) เนคเทค สวทช.

ดาวน์โหลดไฟล์ Audio E-Books | NECTEC towards National Digital Platform​ ได้ที่นี่