Free E-Books ! NECTEC towards National Digital Platform หนังสือรวมผลงานเด่นเนคเทค สวทช. ครบรอบ 36 ปี

Facebook
Twitter

ก้าวสู่ 36 ปีบนเส้นทางการสร้างฐานรากทางเทคโนโลยี ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นวาระการบริหารงานที่ 2 ของดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ ที่ยังคงมุ่งมั่น “สร้างฐานรากทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศ” โดยได้เพิ่มแนวทางเพิ่มแนวทางจากเพียง “ผู้วิจัยพัฒนา เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย” และผู้สร้างระบบนิเวศของการใช้เทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานได้จริง (De Facto Platform)

“เราไม่ได้อยู่ในจุดที่แข่งขันเราอยู่ในจุดที่จะสนับสนุน เป็นการสนับสนุนที่ชัดเจนมากขึ้น ร่วมมือกับเอกชนรูปแบบการทำงานจะออกมาเป็น “Public Service” หรือ บริการสาธารณะ ที่เน้นช่วยให้เอกชนลดการลงทุน ทั้งในรูปแบบ Open Source และ Open Innovation และนี่คือ สิ่งที่เนคเทค สวทช. อยากจะทำ อยากจะไป”  ดร.ชัย กล่าว

วันนี้เนคเทค สวทช. รวบรวม 19 เรื่องราวผลงานเด่นเนคเทค สวทช. และพันธมิตร  ทั้งผลงานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ให้ทุกท่านสามารถติดตามได้ในรูปแบบ E-Books และเตรียมพบกับเวอร์ชัน Audio E-Books เร็ว ๆ นี้ 

E-Books | NECTEC towards National Digital Platform