เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล และ Blockchain ในงาน HACKaTHAILAND

Facebook
Twitter

เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล และ Blockchain ในงาน HACKaTHAILAND : Digital Thailand Big Bang จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ True Digital Park ในประเด็นดังนี้ 

ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลอย่างไรให้ยั่งยืน กับ HandySense

คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ผู้ช่วยวิจัยอาสุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล เนคเทค สวทช. และคุณณฤต ดวงเครือรติโชติ หัวหน้าฝ่าย IoT m lookส่วนงาน B2B โซลูชัน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค  ร่วมเสวนาฉายภาพความยั่งยืนของเกษตรดิจิทัลและการขับเคลื่อนระบบนิเวศเทคโนโลยีภาคการเกษตรไทย โดยมองว่า “การบูรณาการการทำงานร่วมกัน” คือ กุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน  ทั้งฝั่งงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หน่วยงานสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ แหล่งเงินทุน รวมถึงผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายปลายทางเพื่อให้เกษตรกร หรือ ผู้ใช้งานมีโอกาสเข้าถึง และใช้งานเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า โดยต้องเป็นอุปกรณ์ หรือ บริการที่ง่าย และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลา แรงงาน ต้นทุน ไปจนถึงการเพิ่มปริมาณ และ คุณภาพของผลผลิต 

ปัจจุบันเนคเทค สวทช. และพันธมิตร ได้ร่วมกันจัดทำร่างมาตรฐานอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart Farm เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกษตรกรจะได้รับ โดยนำร่องพัฒนาผลงาน HandySense เวอร์ชัน 2 อ้างอิงตามมาตรฐานฯ ดังกล่าวและเปิดพิมพ์เขียวสู่สาธารณะในรูปแบบ Open Innovation ต่อไป สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานเทคโนโลยีนั้น DTAC ยังคงเดินหน้าสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถใช้งาน Internet ในราคาที่เข้าถึงได้ผ่าน IoT Sim 

เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน ใช้งานง่าย และเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า จะช่วยให้เกษตรกรใช้งานเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อทั้งผู้ผลิต นักพัฒนา ธุรกิจ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลให้ยั่งยืนต่อไป

เปิดมุมมองใหม่ของเมืองแห่งอนาคตกับเทคโนโลยี Blockchain ในหัวข้อ "Future City x Blockchain" พลิกนวัตกรรมสู่การประยุกต์ใช้งานในโลกความเป็นจริง

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ Blockchain ในประเด็นเรื่อง “ City & Data Security” โดยกล่าวถึง “ข้อมูล” คือ สิ่งที่ขับเคลื่อน Smart City ดังนั้น ความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากข้อมูลถูกแฮค หรือ แก้ไข จะทำให้โมเดล สถิติ  หรือ ปลายทางของข้อมูลนั้นผิดพลาดทั้งหมด โดย Blockchain จะเข้ามาช่วยทำให้ข้อมูลปลอดภัยขึ้นได้ เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลแบบกระจาย ไม่รวมอยู่ที่ศูนย์กลาง ดังนั้น การแฮค หรือ แก้ไขข้อมูลในบล็อกเชนได้นั้น ต้องทำทุก node ซึ่งเป็นไปได้ยาก แตกต่างกับการมีศูนย์กลางข้อมูล หากถูกแฮค หรือถูกแก้ไขที่ศูนย์กลางก็จะเสียหายทั้งหมด ข้อมูลที่ถูกเก็บด้วยบล็อกเชนจึงสร้างความโปร่งใส (Data integrity) ยืนยันว่าข้อมูลถูกต้อง ไม่ถูกแก้ไข สามารถตรวจสอบ ยืนยันได้จากหลายกลุ่ม 

โดยในเวทีนี้ยังได้กล่าวถึงกรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้ Blockchain จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Real Use Cases In Healthcare โดย นพ.เดโชวัต พรมดา Co-Founder and CEO Medicense Intelligence Co., Ltd. (HealthTAG), ด้าน Environment and Living Solutions โดย คุณศกยง พัฒนเวคิน  Ph.D., CAP, CEM, CMVP, PCF, LEED, GA VEKIN (THAILAND) CO.,LTD.  ด้าน Smart City ดร.ภาสกร ประถมบุตร  Senior Executive Vice President, depa อีกด้วย 

——————————————

HACKaTHAILAND : Digital Thailand Big Bang มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลล้ำสมัยจากทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตัวเอง อีกทั้งเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ได้เนรมิตพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร ย่านบางนาสู่การเป็น ‘HACKaTHAILAND Venue’ เมืองดิจิทัลที่จะสร้างความประทับใจ และมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ครบครัน ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-17 เมษายน 2565 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ของโครงการได้ที่เว็บไซต์: www.hackathailand.com เฟซบุ๊ก: HACKaTHAILAND หรือ LINE OA: @depathailand