เนคเทค สวทช. โชว์แอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ร่วมงานวันไข้เลือดออกอาเซียน 2565

Facebook
Twitter
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมก้าวไกล ร่วมหยุดภัยไข้เลือดออก” (ASEAN’s Resilience Against Dengue Amidst COVID-19 Pandemic: Harness Innovation to Stop Dengue)
 
ในโอกาสนี้ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีผลงานแอปพลิเคชันทันระบาดและรู้ทัน ไปร่วมแสดงนิทรรศการ พร้อมประกาศเดินหน้าต้านภัยไข้เลือดออก สร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในอนาคต เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด, สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บันทึกความเข้าใจ Dengue-Zero, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 

โดยหลังจากจบกิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2565 ผู้บริหารหน่วยงานที่ดำเนินการได้ประชุมหารือร่วมมือนำเทคโนโลยีสร้างเป็นเครื่องมือ เพื่อขยายผลในการนำไปใช้ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศต่อไป คาดหวังให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมปลอดไข้เลือดออก

ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่า  :::: ทำแบบสอบถาม ::::