นักวิจัยเนคเทคร่วมบรรยาย “Blockchain in Food Traceability”

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุพร พงษ์นุ่มกุล นักวิจัย กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในงาน APEC Symposium on Capacity Building for Digital Innovation using Block-chain Technology ซึ่งจัดโดย Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences และ Guangdong Low Carbon Association ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแบ่งปันข้อมูลและความรู้ในหัวข้อ “Blockchain in Food Traceability”

ดร.สุพรได้นำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “A Review of Blockchain in Thailand” ภายในงานฯ ดังกล่าว ซึ่งจากผลการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่าบล็อกเชนในประเทศไทย เริ่มด้วยโครงการในภาคอุตสาหกรรม ก่อนที่จะค่อยมีหลักสูตรให้ความรู้ต่างๆ และงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ตามมา นอกจากนี้ยังพบว่า ในประเทศไทยยังมีบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนอยู่เป็นจำนวนน้อย และยังมีช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับโครงการในภาคอุตสาหกรรมอยู่ค่อนข้างมาก

ต่อจากนั้น ดร.สุพรยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “A Blockchain-based Traceability System for Thai Coffee” เพื่อยกตัวอย่างระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารที่มีการนำบล็อกเชนเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว จะมีการนำไปใช้กับอุตสาหกรรมกาแฟของไทย โดยตัวงานวิจัยจะมีประโยชน์ทั้งแก่ผู้ปลูกกาแฟ ผู้โม่กาแฟ ผู้คั่วกาแฟและผู้ดื่มกาแฟเอง ที่จะสามารถติดตามข้อมูลของเมล็ดกาแฟจนถึงผลิตภัณฑ์กาแฟได้อย่างง่ายดายเพียงแค่สแกน QR  Codes บนแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว อีกด้วย