World TB Day 2023 ปักหมุดยุติวัณโรค! กับสัมมนา “เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อยุติวัณโรค”

Facebook
Twitter

เวทีที่จะมาเผยเทคนิคใหม่ในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคได้ไวยิ่งขึ้น พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีและการวิจัยที่ช่วยขับเคลื่อนแผนการยุติวัณโรคในประเทศไทย 

เนคเทค สวทช. และพันธมิตรขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อยุติวัณโรค และการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

พบกันวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น.
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนร่วมงานแบบ Onsite ที่ https://forms.gle/ZGR9iHrjAp5iGBAT8
*จำกัด 20 ที่นั่ง*

Live | ถ่ายทอดสดตลอดงาน