MENU
Banner

ชมคลิปย้อนหลัง | สัมภาษณ์ทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค - สวทช. กับ เส้นทางของอาชีพวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ ในรายการอาชีพกลายพันธุ์

ai-interview-ch5

ชมคลิปย้อนหลัง ! สัมภาษณ์ทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค - สวทช. ถึงเรื่องราวของอาชีพที่เนื้อหอมและเป็นที่ต้องการในตอนนี้ อย่าง "วิศวกรปัญญาประดิษฐ์" ในด้านต่าง ๆ เช่น การประมวลผลภาษา เสียงพูด และรูปภาพ

ชวนติดตามเส้นทางการก้าวเข้าสู่อาชีพวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ ในรายการอาชีพกลายพันธุ์
ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2564 ทาง ททบ.5
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว