MENU
Banner

NSTDA-Intel AI on HPC Workshop

nstda-intel-ai-workshop
“หากเปรียบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นอาวุธ
กระบวนการ Train AI ก็คือไฟที่ใช้หลอมอาวุธแห่งโลกดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ”

กว่าจะได้มาเป็นความชาญฉลาดและอัจฉริยะของ AI นั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Training) ด้วยข้อมูลมหาศาลพร้อมการประมวลผลขนาดใหญ่เสียก่อน “ThaiSC” หรือ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ได้เริ่มให้บริการ “TARA HPC” ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) ในรูปแบบการบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและอุตสาหกรรม AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วสู่ Smart Industry 4.0

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ThaiSC ร่วมกับบริษัท Intel Corporation จัดกิจกรรม “NSTDA-Intel AI on HPC Workshop” เพื่อนำเสนอ technology และเครื่องมือด้าน AI ที่ใช้บนระบบ HPC ให้มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้ โดยได้รับความสนใจจากบุคคลากรด้าน AI ทุกศูนย์แห่งชาติในสวทช. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 ท่าน

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ Sumner Lemon - Intel Regional Director พร้อมผู้เชี่ยวชาญ AI และ HPC จากบริษัท Intel ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ในโอกาสนี้ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค – สวทช. ให้การต้อนรับคณะวิทยากรและเป็นเกียรติเปิดงานอบรม

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัท Intel กับ ThaiSC มีแนวทางร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนงานวิจัย AI และ Computational Science ในสาขาต่างๆ อันเป็นฐาน วทน. สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ Digital Economy

nstda-intel-ai-workshop

กิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทั้ง Hardware และ Software จากบริษัท Intel ที่สามารถนำมาใช้ในงานด้าน AI ได้หลายประเภท อาทิ Intel Scalable Processor for AI Training และ OpenVINO โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI โดยเฉพาะ พร้อมสาธิตผลิตภัณฑ์ AI Vision ต้นแบบ (Prototype) โดยใช้ OpenVINO และ Compute Stick จาก Intel อีกด้วย

nstda-intel-ai-workshop
Sumner P. Lemon, Intel Regional Director (ซ้าย)
Vinod Devarampati, Intel AI Solution Specialist (ขวา)
nstda-intel-ai-workshop
Nee Yuan Kuok, Intel AI Solution Specialists (ซ้าย)
Wang Albert,Intel AI Solution Specialists (ขวา)

นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้สัมผัสการใช้งาน distributed deep learning ผ่าน Horovod framework บนระบบจริงของ TARA HPC ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับต่อยอดใช้งานบน TARA สู่งานวิจัยจริงของผู้เข้าร่วมอบรม

nstda-intel-ai-workshop

ปัจจุบัน ThaiSC ให้บริการการประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC) แก่นักวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงชั้นนำของประเทศภายใน 2 ปีนี้

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thaisc.io หรือติดต่อผ่าน email ได้ที่ thaisc@nstda.or.th

วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2562 09:09

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว