เนคเทค สวทช. ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชม ThaiSC

Facebook
Twitter

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) โดย ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Thierry Mathou (ตีแยรี มาตู) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ระบบ LANTA Supercomputer วันที่ 19 มกราคม 2566  ณ อาคาร INC2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โดยมี ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทีมวิจัย ร่วมต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของศูนย์