เนคเทคร่วมจัด ASEAN IVO FORUM 2022 เสริมความร่วมมือวิจัยพัฒนาด้าน ICT ภูมิภาคอาเซียน และญี่ปุ่น

Facebook
Twitter

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ร่วมเปิดงาน ASEAN IVO FORUM 2022 พร้อมกับ ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ  Dr. YANO Hiroyuki, Vice President of NICT

ในโอกาสนี้ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อในช่วง 2 ปี ที่ผ่าน ในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเนคเทค สวทช. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN IVO FORUM 2022 เป็นที่ทราบกับดีว่า มีปัญหาระดับโลกในปัจจุบันมากมายที่เราควรจัดการ เช่น ความยั่งยืนของอาหาร การปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยพิบัติ ชุมชนอัจฉริยะ และวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นประเด็นใด เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า ICT เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยแก้ปัญหาระดับโลกได้ การพัฒนา ICT ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แกดเจ็ต หรืออินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ ICT ยังสนับสนุนและช่วยเหลือผู้คนในการเชื่อมโยงพวกเขากับชุมชนเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และบริการต่างๆ ICT สามารถนำผู้คนไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มผลิตภาพในการทำงาน และสนับสนุนนวัตกรรมและความยั่งยืน การแก้ปัญหาระดับโลกในปัจจุบันไม่สามารถทำได้โดยลำพัง ASEAN IVO Forum จึงเป็นช่องทางเชิงกลยุทธ์ในการร่วมมือและยกระดับโครงการวิจัย ICT ในภูมิภาคอาเซียน NICT ร่วมกับประเทศในอาเซียนมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการระบุปัญหาการวิจัย ICT เชิงกลยุทธ์ในภูมิภาคและส่งเสริมโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คุณกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Introduction of ICT Policy in Thailand

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ICT R&D Program

ASEAN IVO Forum 2022 ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

  • ICT for Food
  • ICT for Environment Protection and Disaster Prevention
  • ICT for a Secure and Smart Community
  • ICT for Health and Welfare
  • ICT related Technologies and Applications (IoT, AI, Blochain, Big Data, Robotic, etc)

โดยนักวิจัยเนคเทค สวทช. โดย ดร.ปวรัตน์ นนทศิลป์ บรรยายในหัวข้อ Emotional Utility of Climate Change Awareness: Understanding People’s Mood and Tone ร่วมวิจัยโดยดร.เจษฎา เพ็งสุวรรณ

ดร. บุญชัย งามวงศ์วัฒนา บรรยายในหัวข้อ Automatic Service Recording System Using Network-Based Monitoring Approach ร่วมวิจัยโดยคุณพรพิมล รามัญอุดม

ดร.เกสร กาลจิตร์ บรรยายในหัวข้อ Spoofing Detection in Automatic Speaker Verification ร่วมวิจัยโดยดร.เจษฎา กาญจนะ, ดร.สุรเดช ดวงภุมเมศ

นอกจากนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภายในงาน ASEAN IVO Forum 2022 ยังมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ  โดย ดร.เจษฎา กาญจนะ นักวิจัยเนคเทคได้รายงานความคืบหน้าของ 3 โครงการ ประกอบด้วย

  • Visual IoT Network for Environment Protection and Disaster Prevention
  • Relay Station Network Based on Low-power Wide-area Network (LPWAN) Technologies for Disaster Management
  • A mesh-topological, low-power wireless network platform for a smart watering system