เนคเทค-สวทช. ให้การต้อนรับ นายโฮโซโนะ เคสุเกะ (Mr. HOSONO Keisuke) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
emb-japan-visit

วันที่ 16 มีนาคม 2564: ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) พร้อมด้วย ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำนวยการฯ และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ นายโฮโซโนะ เคสุเกะ (Mr. HOSONO Keisuke) เลขานุการเอกด้านดิจิทัล สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการเนคเทค-สวทช. ได้นำเสนอภาพรวมขององค์กร และรองผู้อำนวยการฯ นำเสนอข้อมูลความร่วมมือระหว่างเนคเทคกับหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยเนคยังได้ร่วมนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องใน 6 ด้าน ได้แก่ IoT and Smart City, AI, 5G, Big Data และ Landslide Monitoring System

emb-japan-visit

emb-japan-visit

emb-japan-visit

กิจกรรมร่วมวิจัยระหว่างเนคเทค-สวทช.กับประเทศญี่ปุ่นมีมายาวนานและเข้มแข็ง การต้อนรับ นายเคซุเกะ โฮโซโนะ ครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ และการขยายขอบเขตการวิจัยและพัฒนา รวมถึงประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านที่ประเทศญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งและมีความสนใจร่วมกัน