เปิดตัวเวอร์ชันใหม่ ! HandySense PRO & PROMAX ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ

Facebook
Twitter
จากการเปิดตัว HandySense Version 1 นักวิจัยเนคเทค สวทช.ได้เก็บรวบรวมฟีดแบ็คจากผู้ใช้งานจริงทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม นำมาพัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชันให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น นำมาสู่การเปิดตัว HandySense PRO & PROMAX ซึ่งทั้ง 2 รุ่นนี้ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเกษตรอัจฉริยะเรียบร้อยแล้ว
.
เนคเทค สวทช. ยังคงสานต่อการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะภายใต้แนวคิด Open Innovation หรือ นวัตกรรมแบบเปิด โดยเปิดเผยพิมพ์เขียวผลงานวิจัย HandySense ทั้ง 3 รุ่น ไม่ว่าจะเป็น Schematic, PCB Design, Bill of Material และ Firmware ให้ทุกคนสามารถนำต่อยอดการพัฒนาได้อย่างอิสระ โดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ (License Fee) และค่าตอบแทนการใช้สิทธิรายปี (Royalty Fee) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีเกษตรในสังคมไทย ตั้งเป้าหมายให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปผลิตเพื่อใช้หรือจำหน่ายได้ ให้เกษตรกรไทยได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยใช้งานในราคาที่จับต้องได้ และเกิดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือเทคโนโลยีเกษตรโดยผู้ประกอบการไทย

เปรียบเทียบคุณสมบัติ HandySense ทั้ง 3 เวอร์ชัน

HandySense PRO & PROMAX