เนคเทค สวทช. มอบรางวัลปลูกฝัน ปั้นนวัตกรน้อย ด้านเกษตรอัจฉริยะ HandySense แก่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

Facebook
Twitter

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี | คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช. พร้อมด้วยคุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล และคุณศิริพร ปานสวัสดิ์ ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์ เนคเทค สวทช. เดินทางไปมอบรางวัลแก่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal) 

ในโอกาสนี้คุณกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คุณวัชราภรณ์ ชูเมือง และคุณมนัสพร วงษ์ทองทิว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือการนำงานวิจัยสวทช. มาบูรณาการด้านการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อไป พร้อมกันนี้ น้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขันร่วมนำชมพื้นที่เพาะปลูกจริงของโครงการฯ และรับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ HandySense และการเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมโดยคุณนริชพันธ์ เป็นผลดี 

สำหรับรางวัลที่โรงเรียนฯ ได้รับ ประกอบด้วย บอร์ด HandySense และเซนเซอร์สนับสนุนโดย บริษัท Synergy Technogy จำกัด เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัล และเกียรติบัตร

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ได้นำเสนอโครงการ “ตู้เย็นมีชีวิต” เป็นกิจกรรมการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวที่มีระยะการเจริญเติบโตสำหรับเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน เช่น ต้นหอม ผักชี เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาการซื้อผักมาแช่ตู้เย็นไว้และเหี่ยวเฉา โดยสามารถนําผลการศึกษาต่อยอดสู่การปลูกผักชนิดอื่น ๆ ต่อไป โครงการนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นทักษะชีวิตผ่านการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม และ ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มแรก ตลอดจนการเขียนโปรแกรมควบคุมผ่าน HandySense เช่น การวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อควบคุมระบบการรดน้ำแบบอัตโนมัติ การวัดปริมาณแสง การตรวจจับน้ำฝน มีระบบแจ้งเตือน และสั่งงานผ่าน Application บนมือถือได้

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)  ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล นำโดยคุณนริชพันธ์ เป็นผลดี จะทยอยเดินทางลงพื้นที่ไปให้คำปรึกษา ดูแลการติดตั้ง แต่ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป