เนคเทคร่วมกับ EECi โปรโมท THAILAND i4.0 INDEX ในงาน APEC PPSTI WORKSHOP

Facebook
Twitter

เนคเทคร่วมกับ EECi โปรโมท THAILAND i4.0 INDEX ในงาน APEC PPSTI WORKSHOP เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ในการสร้างโซ่อุปทานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลใน หัวข้อ “Building Resilience to the Supply by Adopting Industry 4.0 Readiness Index” ภายในงาน APEC PPSTI Workshop on Digital Manufacturing for Supply Chain Resilience ซึ่งจัดขึ้นโดย Industrial Technology Research Institute (ITRI) ประเทศไต้หวัน

ดร.รวีภัทร์ได้นำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานของ Thailand i4.0 Index ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การนำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะมาใช้ร่วมกัน การบูรณาการข้อมูลด้านITและOT การบูรณาการและจัดการข้อมูลด้านการตลาดและลูกค้า การนำดัชนีไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานขององค์กร การจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาความสามารถรวมถึงศักยภาพของบุคลากร

ทั้งนี้ ดร.รวีภัทร์ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการนำดัชนีนี้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของโรงงานตน รวมทั้งประโยชน์ของดัชนีนี้ในมุมของการนำไปใช้ในระดับประเทศ นอกจากนี้แล้ว ดร.รวีภัทร์ยังได้ใช้โอกาสนี้แนะนำข้อมูลของ EECi ARIPOLIS (เมืองนวัตกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ) และ Sustainable Manufacturing Center (SMC) ให้แก่ผู้เข้าร่วมในงานนี้ได้รับทราบอีกด้วย