MENU
Banner

เฟ้นหา "สุดยอดผลงานเด่น" จากตัวแทนเยาวชนไทยทั่วประเทศ ในมหกรรมการแข่งขัน IT 2019

มหกรรม IT 2019

13 มีนาคม 2562 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกันจัดงานมหกรรมการแข่งขันทางด้านไอทีระดับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival:IT 2019)” ภายใต้แนวคิด “Go together เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

มหกรรม IT 2019

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ประธานในพิธีกล่าวว่า “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 มหกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยปีนี้มีTheme ว่า Go Together: เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เป็นมหกรรมที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชน และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมารวมตัว ร่วมใจกันอยู่ในงานนี้เป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนไทยของเราจะมีพื้นที่ปลดปล่อยศักยภาพจากการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการนำจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาผสานในกระบวนการเรียนรู้ และที่สำคัญคือ เป็นโอกาสในการสั่งสม บ่มเพาะ กระบวนการพัฒนาความคิดด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยผ่านคณาจารย์ กรรมการทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นข้อมูลป้อนกลับ ในการพัฒนาโครงงานของเยาวชนตั้งแต่รอบแรก จนมาถึงวันนี้ ซึ่งการที่เยาวชนได้รับ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะทำให้เกิดการพัฒนาตัวเอง และผลงานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักคิด นวัตกร และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง ยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ วิทย์สร้างคนเพื่อเป็นขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ให้เกิดขึ้นได้จริง เยาวชนที่มานำเสนอผลงานโครงงานเพื่อแข่งขันรอบสุดท้ายในวันนี้ นับว่าได้ผ่านการสั่งสม บ่มเพาะในระดับภูมิภาคมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว วันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของก้าวมาแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งแน่นอน เส้นทางการเติบโตของเยาวชนยังสามารถเดินไปถึงระดับนานาชาติได้ ดังที่มีตัวอย่างรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในรุ่นก่อนๆ ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งรุ่นพี่เหล่านั้น ก็มีจุดเริ่มต้นจากการแข่งขันในเวทีแห่งนี้เช่นกัน”

มหกรรม IT 2019

การจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” (Thailand ITContest Festival: IT2019) เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยใน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการจัดประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่เนคเทค ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 18 ปี โดยในปีนี้ได้มีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศใน 3 กิจกรรม และนำเสนอผลงาน 1 นิทรรศการ ดังนี้

1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The Twentieth National Software Contest: NSC 2019) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ปีนี้ มีเยาวชนส่งโครงการเข้าร่วม 1,760 โครงงานจาก 201 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีโครงงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรวม 135 โครงงานจาก 52 โรงเรียน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
  • ระดับนิสิตและนักศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ระดับนักเรียน ประกอบด้วย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
  • หัวข้อพิเศษ ประกอบด้วย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง(Internet of Things) และ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) เป็นการรวมสุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย
2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-First Young Scientist Competition: YSC 2019)
เพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งจะเติบโตเป็นนักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมศาสตร์ ปีนี้ มีเยาวชนส่งโครงการเข้าร่วม 1,528 โครงงานจาก 203 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีโครงงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรวม 56 โครงงานจาก 39 โรงเรียน
มหกรรม IT 2019
มหกรรม IT 2019
3. การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2019)
กิจกรรมต่อเนื่องหลังจากค่ายนกอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ หรือ NECTEC eCamp โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  • ประเภทนิสิต นักศึกษา
จะต้องสร้างสรรค์โครงงานอเล็กทรอนิกส์ โดยนำความรู้ หลักการ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ ภายใต้หัวข้อการแข่งขัน “เป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ประเด็น” 1.ด้านเกษตรและอาหาร2.ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 3.ด้านสุขภาพและการแพทย์4.ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 5.ด้านการศึกษา ปีนี้ มีนิสิต นักศึกษาส่งโครงการ มา 29 โครงงาน ผ่านการพิจารณาเข้ารอบสองมา 15 โครงการจาก 7 สถาบันการศึกษา
  • ประเภทนักเรียน
ปีนี้จะมีน้องๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 18 ทีม ในหัวข้อ ความรู้อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน, ความรู้วงจรตรรกะพื้นฐาน, รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผังวงจร, การบัดกรีและประกอบวงจร และพิเศษการแข่งขันรถตุ๊กตุ๊ก KidBright โดยในวันแข่งผู้แข่งขันจะได้รับโจทย์ปัญหาหรือคำถาม เพื่อทดสอบความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เรียนรู้จ่ายค่ายNECTEC eCamp และต้องแก้ไขโจทย์ให้ถูกต้อง โดยกิจกรรมเพิ่มเติมในปีนี้ คือการจัดให้มีการแข่งรถผ่าน KidBright โดยให้เยาวชนใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ในการเขียน Coding สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ และสร้างสรรค์ผลงานรถมาแข่งขันในสนามจำลอง
มหกรรม IT 2019
4. โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริง และผลงานมีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง โดยเน้นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยปีนี้จะมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ ทั้งหมด 14 ผลงาน จากโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนจากงานมหกรรมIT2018 ที่ผ่านมาได้พัฒนาผลงานต่อยอด

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานของเยาวชน ในเวที “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival:IT 2019)” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Go together เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Thailand IT Contest Festival IT 2019 มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่18

วันที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2562 18:00