เนคเทค สวทช.จัดอบรม “ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ Museum Pool” ให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
museumpool-workshop-2021

 

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) ผ่านระบบ webex หลักสูตร “ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ Museum Pool” ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง พร้อมเครือข่าย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จาก “โครงการระบบบริหารข้อมูลนำชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่จัดแสดงซึ่งมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Museum Pool)” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

museumpool-workshop-2021

 

ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) เป็นผลงานวิจัยของทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI) เนคเทค สวทช. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์แกนนำโครงการฯ ได้เรียนรู้ระบบบริหารจัดการ Museum Pool for Smart Museum ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลภาพ คำบรรยาย เสียง และวิดีโอ ให้กับผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ในขณะเดียวกันระบบสามารถนำข้อมูลสถิติมาแสดงผล เพื่อนำไปวิเคราะห์หรืออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการให้กับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ได้อีกด้วย

museumpool-workshop-2021

 

บทความที่เกี่ยวข้อง