เนคเทค สวทช. ร่วมแชร์มุมมองแผนปฏิบัติการ AI ประเทศไทย ในเสวนา “National Al Strategic Movement: Singapore& Thailand”

Facebook
Twitter
12 ก.ค. 66 เนคเทค สวทช. นำโดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ ดร.ศวิต กาสุริยะ รองผู้อำนวยการ ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล (SPE) ร่วม Networking Event with Thai Chief Information Officer Association ภายใต้กิจกรรม THIRTY-SIXTH CIO WORKSHOP จัดโดย Accenture, IT Management Association Singapore และ TCIOA (สมาคมซีไอโอไทย)
โอกาสนี้ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ กฏหมาย จริยธรรม AI ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในหัวข้อ “National Al Strategic Movement: Singapore& Thailand” ร่วมกับวิทยากรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), ศูนย์ AI มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat AI Center), City Development Limited (CDL) สิงคโปร์, Cyber Security Agency of Singapore

โดยมี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) จากภาครัฐและเอกชนของไทย และผู้เชี่ยวชาญ ด้าน AI และ Smart City จำนวนกว่า 30 ท่าน และ CIO ของ Singapore กว่า 50 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม