MENU
Banner

ไปต่อให้สุด! COVID-19 หยุดเราไม่ได้ #NAVANURAK จัดอบรม Online: การจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล

navanurak-online-course
เรื่อง | ศศิวิภา หาสุข วลัยลักษณ์ คงพระจันทร์
ภาพประกอบ | กรรวี แก้วมูล
เพราะเราเชื่อว่าทุกเรื่องเราในประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การเก่าเก็บ เพื่อก่อเกิด . . .

ศิลปวัฒนธรรม กระจกสะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชาติ ผู้คนในอดีตบรรจงเลือกสรรวิธีการในการเก็บรักษาเพื่อคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสาร ตำรา ศิลาจารึก ใบลานรวมถึงจิตรกรรมในแขนงต่าง ๆ

แต่ด้วยเงื่อนไขของเวลา สภาพแวดล้อม วิธีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทำให้ศิลปวัฒนธรรมในบางห้วงเวลาสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของวันและเวลาก็ได้เกิดเทคโนโลยีเชิงอนุรักษ์ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล เพื่ออนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นวนุรักษ์ (NAVANURAK) แพลตฟอร์มคลังข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย

“นวนุรักษ์” (NAVANURAK) แพลตฟอร์มคลังข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย เนคเทค-สวทช. เป็นระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล หรือเครื่องมือการเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ การท่องเที่ยว เรียนรู้ ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าสร้างเศรษฐกิจ

อบรม Online การจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล

ล่าสุดในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทีมวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ได้จัดการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "การจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล" เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พร้อมใช้งานจริงกับระบบบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรม ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ทีมวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ยังสาธิตการถ่ายภาพเพื่อการอนุรักษ์ในรูปแบบดิจิทัล และการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Hologram อีกด้วย

navanurak-online-course
Cinque Terre
แพล็ตฟอร์มนวนุรักษ์ www.navanurak.in.th
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว