เนคเทคได้รับการรับรองด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล ISO 29110

Facebook
Twitter
nectec-iso29110

วันพฤหัสบดีที่ 21มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนวัตกรรมและวิศวกรรม เป็นผู้แทนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากลISO 29110 จาก คุณจิรวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ในงาน “พิธีมอบใบรับรองผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO29110 และมาตรฐานอื่นๆ ประจำปี 2558 และมอบรางวัลประกวด Thailand Digital SMEs Awards” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน software Expo Asia 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

nectec-iso29110

ISO29110 เป็นมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล เช่นเดียวกับมาตรฐาน CMMI ซึ่งปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรม โดย CMMI เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกำลังบุคลากรค่อนข้างมาก ส่วน ISO29110 นั้นเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดเล็ก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย กว่า90% เป็นองค์กรขนาดเล็กจึงให้ความสำคัญกับการนำมาตรฐาน ISO29110 มาประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปสู่การบริหารจัดการที่มีกระบวนการ เป็นระบบ สร้างความน่าเชื่อถือ และยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันนำไปสู่การยอมรับอย่างกว้างขวาง

ในรอบนี้มีบริษัท ที่ผ่านการรับรองทั้งสิ้น 47บริษัทรวมทั้งเนคเทคด้วยและมีหน่วยงานระดับกิตติมศักดิ์ได้แก่ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพเรือ (สปช.ทร.) เป็นหนึ่งในผู้รับใบรับรอง ซึ่งจะมีผลดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีให้กับ EU ในเรื่องของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเรือประมงไทย อันเป็นประเด็นระดับนานาชาติในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานกองทัพเรือ (ทร.) รับผิดชอบอยู่ในเรื่องระบบทะเบียนและสารสนเทศ และ เป็นการพัฒนาคุณภาพระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและERP ของกองทัพเรือเองอีกด้วย