เนคเทคนำ AI ช่วยวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ

Facebook
Twitter

26 กรกฎาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมเปิดโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

nectec-opisthorchiasis

นายอนุทิน กล่าวว่า “ในปีนี้เป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยน้อมนำพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เป็นการบูรณาการของ 21 หน่วยงาน ประกอบด้วย 30 โครงการย่อย ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – กันยายน 2564”

nectec-opisthorchiasis

และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประโยชน์ที่่ประชาชนได้รับ คือ สะดวกรวดเร็ว วินิจฉัยแม่นยำ ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่ ถูกต้องรวดเร็ว

nectec-opisthorchiasis

โดยมีการจัดทำขั้นตอนวินิจฉัยดังนี้

  1. การเก็บภาพไข่หนอนพยาธิ
  2. จัดทำฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI)
  3. สอนเครื่องให้รู้จำไข่พยาธิ = สอน AI
  4. AI ประมวลผลโดยอัตโนมัติ และทำการรายงานผลการวินิจฉัยไปยังผู้ใช้งาน เช่น พนักงานจุลทัศนกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  5. จัดทำ Web App ร่วมกับการส่งภาพทาง line เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้งานในพื้นที่

โครงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิด้วยปัญญาประดิษฐ์ เฉลิมพระเกียรติ ได้นำมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป นำเสนอโครงการฯ ร่วมด้วย ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ดร.ดวงรัคน์ แก่นสวัสดิ์ และคุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ นักวิจัยจากเนคเทค ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ

nectec-opisthorchiasis