เนคเทค ร่วมจัดกิจกรรม ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1

Facebook
Twitter

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

news-pr-news2

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมีคุณสุธิดา มาไลยพันธุ์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวเปิดงาน

news-pr-news2

เนคเทคได้นำเสนอผลงานวิจัย พาที (PARTY) ระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวจากผลงานวิจัยและพัฒนา โดยคุณศวิต กาสุริยะ นักวิจัยเนคเทค หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ (INIRU) เป็นผู้บรรยาย

news-pr-news2

ทั้งนี้ เนคเทคได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถของเนคเทค เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรายงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวไอที ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ของวงการไอทีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายผู้สนใจผลิตข่าวไอทีที่กว้างขวางยิ่งขึ้น