เนคเทค x กรมควบคุมโรค เสริมทัพพันธมิตรขยายผล “รู้ทัน” สู่ภาคประชาชน

Facebook
Twitter

13 กันยายน 2565 เนคเทค สวทช. ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” ด้วยการประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่อย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในการผนึกกำลังสร้างการรับรู้ต้านภัยไข้เลือดออก ด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว เข้ากับ แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก

โครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย   คาโอ ประเทศไทย ร่วมกับ 4 องค์กรใหญ่ ได้แก่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออก โดยมีพื้นที่เขตตำบลหนองไม้แดง ตำบลดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่อง และได้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับปีนี้ มุ่งสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องไข้เลือดออก ด้วยกลยุทธ์การสร้างการรับรู้แบบ O2O (Online to Offline) ผ่านแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว ที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 30 ล้านคน เพื่อขยายความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมออฟไลน์รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมแจกผลิตภัณฑ์กันยุงที่สำนักงานของพันธมิตรทั่วกรุงเทพฯ