เนคเทค นำแอปฯ “รู้ทัน” ร่วมเปิดบ้าน ThaiSC ในกิจกรรม Open House ที่งาน NAC2023

Facebook
Twitter

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ร่วมกับ ประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกิจกรรม Open House STI Power for Industry ขุมพลังด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 ณ อาคาร INC2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เปิดบ้านต้อนรับให้ผู้ประกอบการ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุน ที่มีความสนใจได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวทช. ตลอดจนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจจากบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี ที่จะเป็นตัวช่วยให้การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มศักยภาพและกำไรให้กับธุรกิจ ภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ขุมพลังหลัก วทน.เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมภายในงานดังนี้

บูธกิจกรรม Open House “รู้ทัน”

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และกรมควบคุมโรค นำแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ร่วมจัดบูธแสดงในกิจกรรม Open House “รู้ทัน” เป็นแอปฯ ที่จะช่วยแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ ทั้งพยากรณ์อากาศ, โควิด 19, ไข้เลือดออก, คุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 และ ดัชนีความร้อน สาเหตุของ Heatstroke หรือ โรคลมแดด และ ความเสี่ยงและจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำและข้อควรปฏิบัติเพื่อไปสู่การป้องกันที่ถูกต้องลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะแสดงตำแหน่งที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในปัจจุบัน ภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันยุงกัด การลดจำนวนแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในที่ต่าง ๆ การใช้งานแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” แนะนำวิธีการใช้งานโดยให้ติดตั้งแอปฯ บนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์ พร้อมรับเซรั่มกันยุงเป็นที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วัน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคณะเยี่ยมชมภาคเอกชนและผู้ที่สนใจ โดยมียอดดาวน์โหลดแอปฯ “รู้ทัน” จำนวนกว่า 541 ครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อลดการเกิดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีการแพร่ระบาดในช่วงหน้าร้อนและความเสี่ยงของภัยสุขภาพในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

เปิดบ้าน ThaiSC

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เปิดบ้านต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากผู้ประกอบการภาคเอกชน นักลงทุน และนักศึกษาที่มีความสนใจในด้าน Digital Transformation โดยมี ดร.ชมพูนุช รุ่งนิ่ม หัวหน้าทีมพัฒนาธุรกิจด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ดร.วิวรรณ จรีรัตนชาติ หัวหน้าทีสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัยให้การต้อนรับรวมทั้งนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมนำชม LANTA Supercomputer ซึ่งเป็นเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพสูงสุดอันดับ 70 ของโลก หรือนับเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน นอกจากนี้ LANTA เป็นเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยน้ำ (warm water cooling) เป็นที่แรกของประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงกว่าการระบายความร้อนด้วยอากาศ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ในระยะยาว และเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคของ Green Computing เช่นเดียวกับศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วโลก รวมถึงสามารถใช้งานได้กับหัวข้อวิจัยที่สำคัญได้หลากหลายเพื่อสนับสนุนนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมให้กับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม อาทิ การแพทย์แม่นยำ การวิจัยพัฒนายา การจำลองสภาพภูมิอากาศตามเวลาจริงโดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และในด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) อย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์การบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการจราจร การบริหารการสาธารณสุข ประมวลข้อมูลการกระจายรายได้ ThaiSC เป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ขั้นสูงของประเทศไทย ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในส่วนโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน. ที่สำคัญของประเทศ (National S&T Infrastructure : NSTI)

ตลอดกิจกรรม Open House STI Power for Industry ทั้ง 3 วัน ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน เข้าเยี่ยมชม 27 ห้องปฏิบัติการวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ พร้อมรับฟังการนำเสนอความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ