ผลงานเนคเทค โชว์นวัตกรรมด้านเกษตรในงานเกษตรสุรนารี 67

Facebook
Twitter

12 – 17 มกราคม 2567 งานเกษตรสุรนารี’67 และมหกรรมมันสำปะหลังฯ มหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร :Thailand Tapioca Expo 2024 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) งานนี้จัดขึ้นเพิ่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประชาชนที่สนใจ เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกรียติจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

เนคเทค สวทช.โดย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล(DAT) ได้นำผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกร และประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย จำนวน 3 ผลงาน

LineBot โรคข้าว และสตอเบอรี่ ของกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) เป็นนวัตกรรมยุคใหม่เกษตรกรสามารถใช้งานได้ไม่ยุ่งยากผ่านโปรแกรมไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วทุกคน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึงของเกษตรกรในการวินิจฉัยโรคข้าวได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่ถ่ายภาพและส่งเข้าไปในกลุ่มก็จะได้คำตอบ พร้อมแนวทางการแก้ไขโรค จากนักวิชาการด้านการเกษตร เพียงเท่านี้ชาวนาไทยก็จะปลอดภัยจากโรคข้าว

ระบบตรวจวัดนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง หรืออีกชื่อ Wet & Dry เป็นการทำนาแบบไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำเนื่องจากตัวนวัตกรรมนี้จะคอยตวบคุมระดับน้ำเข้าและออก ในแปลงนาให้เหมาะสมตามช่วงเวลา เพื่อกระตุ้นรากและลำค้นของข้าวให้แข็งแรงขึ้น เนื่องจากดินและรากได้รับอากาศทำให้สามารถดูดปุ๋ยได้ดีขึ้น ลดการใช้ปุ๋ย เมื่อต้นข้าวแข็งแรงก็จะแตกกอมากขึ้น รวงข้าวสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มผลผลิด ลดการระบาดของโรคและแมลง ลดการใช้สารเคมี ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงไปด้วย

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ เป็นการผนวกเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตร และอุปกรณ์ไอโอที (Internet of Things) อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืชผล ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำ การให้ปุ๋ย การป้องกันแมลง รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง อีกด้วยและระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ เข้าด้วยกัน สามารถดูสถานะค่าต่างผ่าน dashboard บน web applicationพร้อมออกแบบให้ใช้งานง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ในงานนี้ยังมีผลงานของศูนย์อื่นๆ เข้าร่วมจัดแสดงด้วย อาทิ

ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ผลงาน ชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผลงาน
1.ถุงปลูกและถุงห่อ (Magik Growth)
2.แป้งพิมพ์สีธรรมชาติ
3.ผลงาน พลาสติก lidding film
4.ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK และ ActivePAK Ultra
5.ผลงานแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติทางการเกษตรสำหรับการควบคุมวัชพืชในไร่อ้อย (Terra)
6.ฟิล์มคลุมโรงเรือน MultiTech และ MultiTech-Ultra