นักวิจัยเนคเทคเข้าพบผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้าน Blockchain ณ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG), ดร.สุนทร ศิระไพศาล และคุณสินีนาฏ เทียนขาว วัธนวิสิต พร้อมด้วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศของเนคเทค ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์ ผู้จัดการงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ดร. สรวงอุษา พูลเกษ และทีมจากทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานกลาง สวทช. คุณศรัญยู แหลมหลัก และคุณพัชระ อ่ำประเสริฐ ได้เข้าร่วมหารือกับ Mr.Mathias Ruch ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Swiss Blockchain Federation และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Crypto Valley Venture Capital (CV VC) ณ สถานเอกอัครราชทูตทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย โดยมีทีมนักการทูตของสถานเอกอัครราชทูด้านการเมืองและเศรษฐกิจเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ นักวิจัยได้ร่วมหารือกับผู้เชี่ยวชาญถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันทางด้าน Blockchain และ Digital Technology ในอนาคต อันจะเป็นการส่งเสริมและขยายโอกาสการร่วมมือกันในการดำเนินงานในด้านนี้ระหว่าง 2 ประเทศต่อไป

ในการหารือในครั้งนี้ Mr.Mathias ได้มีความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการสร้างโอกาส การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในทุกภูมิภาคของโลก และมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี Blockchain ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ และกำลังมองหาผู้ร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในระบบนิเวศของ Blockchain ในประเทศไทย อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สตาร์ทอัพ นักลงทุน หน่วยงานด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัย และหน่วยวิจัย