ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวโครงการ Tech Kampus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
tech-kampus

31 มีนาคม 2564 ณ อาคาร K+Building สามย่าน กรุงเทพฯ: ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวโครงการ Tech Kampus โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ร่วมเปิดงาน

tech-kampus

โครงการ Tech Kampus เป็นความร่วมมือระหว่าง KBTG และสถาบันทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับการศึกษาด้านไอทีในระดับอุดมศึกษาของไทย ทั้งในการทำงานวิจัย Co-Research กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU), มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU), วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคคลากรด้านไอที ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้สามารถนำไปต่อยอดงานเป็นนวัตกรรมใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังให้โอกาสน้อง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานที่ KBTG เป็นการผนึกกำลังกันระหว่างภาคการศึกษาและเอกชนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับแวดวงนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกทำงานต่อไป

tech-kampus

โดยที่ผ่านมา เนคเทค-สวทช.ได้ร่วมพัฒนาโครงการ Thai NLP (Thai Natural Language Processing) การประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับ KBTG และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารภาษาธรรมชาติระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันได้มีการต่อยอดเป็นสมองกลปัญญาประดิษฐ์ Chatbot ของเพจ KBank Live และใน LINE BK