เนคเทค สวทช. คว้ารางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม Thailand Energy Awards 2020

Facebook
Twitter

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธ.ค. 64 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สามารถสร้างชื่อเสียงในด้านอนุรักษ์พลังงาน บนเวทีระดับประเทศ Thailand Energy Awards 2020 โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พร้อมด้วย คุณธีระศักดิ์ ประคำเวช หัวหน้างาน งานบริหารพื้นที่และบริการวิศวกรรมอาคาร ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน เป็นผู้แทนในนามผู้บริหาร และคณะทำงานด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ศอ. เข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน อาทิ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล

ซึ่งรางวัล Thailand Energy Awards ในปี 2020 มีการประกวดทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยในปี 2020 มีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าประกวดถึง 325 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 85 ผลงาน ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน 619 ล้านบาท ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.9 แสนตัน 

ด้วยผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี  จึงทำให้เนคเทคได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก พร้อมการการันตีด้วยรางวัลจากทั้งเวทีในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่

 • Thailand Energy Awards 2011 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม
 • ASEAN Energy Awards 2011 ประเภท Energy Management in Building
 • Thailand Energy Awards 2012 บุคลากรด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงาน
 • Thailand Energy Awards 2013 บุคลากรด้านพลังงาน ประเภทผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • Thailand Energy Awards 2015 ผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน
 • รางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2016 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
 • Thailand Energy Awards 2017 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารปรับปรุง)
 • ASEAN Energy Awards 2017 (ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practice Awards) ประเภท Energy Efficient Building/ Retrofitted Building
 • ได้รับการรับรองลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (Carbon Reduction Certification for Buildings) 2015, 2018 และ 2020
 • ASEAN Energy Awards 2020 (ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practice Awards) ประเภท Energy Efficient Building/ Retrofitted Building
 • Thailand Energy Awards 2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม