เนคเทค สวทช. โชว์ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Thailand Machine Learning for Chemistry Competition 2021 (TMLCC)

Facebook
Twitter
ตุลาคม 2564: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยคณะนักวิจัย จากทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ (TRT) กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) ได้แก่ ดร.เกียรติวุฒิ ประเสริฐสุข, ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์, คุณปิยพัทธ์ พุกพันธุ์ และนักวิจัย จากทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (IIARG) ได้แก่ ดร. เชิดศักดิ์ กิ่งก้าน ร่วมด้วยคุณผาธรรม เลาหะวิไลย นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยชินหัว (ประเทศจีน) อดีตนักศักษาฝึกงานทีมวิจัย TRT ได้รวมตัวภายใต้ชื่อทีม Trillion เข้าร่วมในการแข่งขัน Thailand Machine Learning for Chemistry Competition 2021 (TMLCC) โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง จากการพัฒนา Machine Learning Model เพื่อช่วยคำนวณโครงสร้างโมเลกุลทางเคมีที่มีความซับซ้อน
 
สามารถติดตามรายละเอียด และ Clip VDO การนำเสนอผลงานได้ที่ https://devpost.com/software/trillion