MENU
Banner

เยาวชนไทยพบผู้บริหารเนคเทคก่อนไปแข่งขัน Intel ISEF 2016

ysc2016intelisef

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมางานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย นำเยาวชนจากโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (Young Scientist Competition: YSC 2016)” ซึ่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าพบผู้บริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พร้อมคณะนักวิจัยพี่เลี้ยง จากเนคเทค เอ็มเทค ไบโอเทค และนาโนเทค เพื่ออำลาและขอรับพรจากผู้บริหาร ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2016) ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยในการเดินทางครั้งนี้ เนคเทค/สวทช. ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในเวที Intel ISEF 2016 จำนวน 5 โครงงาน ได้แก่

1. โครงงาน ความสัมพันธ์สมมูลบนบางเซตของคำ
ผู้พัฒนาโครงการ นางสาวสุพิชญา เศรษฐโศภณ และ นางสาวจุฑามาศ เจริญขวัญ
อาจารย์ที่ปรึกษา นายธรรมนูญ ผุยรอด
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. โครงงาน การตรวจสอบตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยใช้เซ็นเซอร์บนกระดาษ
ผู้พัฒนาโครงการ นายอรรณพ ตันตยานนท์ และ นายธนายุทธ อัศววิญญเดช
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอุษา จีนเจนกิจ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. โครงงาน การศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีของหวอดจาก ปลากัด และประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด
ผู้พัฒนาโครงการ นายธัชกร จินตวลากร และ นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4. โครงงาน นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก
ผู้พัฒนาโครงการ นายวงศกร ช้างเนียม
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
5. โครงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นเส้นใยพอลิเมอร์เซลลูโลสอะซิเตทจากไมยราบ ยักษ์ระดับนาโนจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตที่ประกอบด้วยน้ำตะโกในการต้านเชื้อแบคทีเรีย
ผู้พัฒนาโครงการ ด.ช.นาวินธิติ จารุประทัย นายกฤฎติโชค ดวงศรี และ ด.ช.ณัฐวัฒน์ ชัยยอง
อาจารย์ที่ปรึกษา นายปิยะ ไชยอ้าย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ysc2016intelisef

วันที่เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2559 14:05

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว